OBȚINEREA AMNISTIEI FISCALE

Legea amnistiei fiscale, care a intrat în vigoare în data de 23 iulie 2015, reglementează scutirea la plata unor obligații fiscale pentru mai multe categorii de contribuabili.

 

În plus, legea prevede:

  • reîncadrarea activității din categoria activităților independente prestate de PFA sau plătite în baza unor contracte civile, respectiv drepturi de proprietate intelectuală, prin reclasificarea acestor sume în venituri dependente de natura salarială, pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2015;
  • anularea contribuției la asigurările de sănătate pentru persoanele ce au avut venituri mai mici decât salariul minim brut pe țară, iar baza contribuției a fost majorată la nivelul salariului minim brut pe țară, pentru perioada 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012;
  • reclasificarea indemnizației pe perioada delegării și detașării în străinătate, diurna externă, în venituri de natură salarială, calculându-se asupra acestei diurne toate impozitele aplicabile salariilor în bani, pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2015;
  • anularea diferenței de TVA pentru persoanele ce au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, când acestea au depășit plafonul de scutire de TVA, dar nu s-au înregistrat în scopuri de TVA din diferite considerente, pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2015.

 

În scopul aplicării legii au fost adoptate patru proceduri ce pot ține cont de încadrarea unui contribuabil într-una sau mai multe situații prevăzute de Legea nr. 209/2015.

Practic, la nivelul structurilor de inspecție fiscală sau la nivelul structurilor unde sunt emise actele administrativ-fiscale ce conțin obligații fiscale supuse anulării se va efectua o identificare punctuală a celor ce intră sub incidența legii amnistiei.

În situația în care în rapoartele de inspecție fiscală sau în deciziile de impunere există și alte taxe și impozite ce nu fac obiectul amnistiei, se vor extrage acele obligații supuse anularii.

Totodată, persoanele cu atribuții specifice vor întocmi o listă a obligațiilor supuse anulării, ce va fi semnată și aprobată corespunzător și ulterior comunicată compartimentului ce administrează contribuabilul. În aceasta listă se vor evidenția separat obligațiile anulate ce au fost anterior comunicate contribuabilului, dar și cele ce nu au fost încă trimise acestuia.

În ceea ce privește procedura de identificare a persoanelor fizice pentru care se anulează contribuția de sănătate, aceasta procedură cuprinde două părți: una pentru toți contribuabilii ce au realizat venituri mai mici decât salariul minim brut pentru care se anulează obligația plății, dar și una pentru contribuabilii pentru care s-a acordat prin Legea nr.225/2015 anularea contribuției de sănătate.

După parcurgerea acestor proceduri, se va întocmi o listă finală comunicată compartimentului cu atribuții în verificarea și administrarea contribuabililor. Persoanele ce beneficiază de amnistie fiscală vor primi decizia de anulare a obligațiilor fiscale.

În cazul în care există persoane fizice care beneficiază de prevederile legilor invocate și pentru care nu s-a realizat procedura din oficiu, acestea au dreptul să solicite aplicarea scutirii la plată a contribuției de sănătate.

Referitor la procedura de emitere a deciziilor de anulare, actul normativ adoptă formatul „Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale, respectiv procedurile interne de comunicare, arhivare, utilizare și păstrare a documentelor întocmite pentru realizarea efectivă a amnistiei fiscale”

Lasă un răspuns