Noi reguli privind acordarea sponsorizarilor pentru platitorii de impozit pe profit

Entitatile platitoare de impozit pe profit vor deduce sponsorizarile efectuate doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. Acest registru  se organizeaza de A.N.A.F. , este public si se afiseaza pe site-ul acestei institutii. Inscrierea in acest registru se va efectua la solicitarea entitatii, daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute de Legea 30/2019. Aceste prevederi se vor aplica de la 01 aprilie 2019.

«(41) Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

  1. a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
  2. b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  3. c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  4. d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  5. e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.»