Noi reglementări pentru campaniile publicitare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscalbugetarea fost publicată înMonitorul Oficial al României din data de 30 decembrie 2014.

Printre modificările aduse se numărăși cele asupra Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatareajocurilor de noroc.Aceste modificări au intrat în vigoare începând cu 13februarie 2015.

Unul dintre cele mai surprinzătoare amendamente este stabilirea competenței Oficiului Național al Jocurilor de Noroc („ONJN”) de a exercita controlul șisupravegherea acțiunilor de promovare a produselor și serviciilor în rândul consumatorilor.

Astfel, conform noului cadru legislativ, operatorii economici care organizează campanii publicitare sau alte acțiuni „înscopul stimulării vânzărilor și care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel decheltuială suplimentară din partea participanțilorși nici majorarea prețului pe careprodusul l-a avut anterior desfășurăriiacțiunii publicitare” au obligația de a obține un avizprealabil din partea Comitetului de Supraveghere al ONJN.

Prin urmare, începând cu 13 februarie 2015, orice profesionist care, pentru a-și promovaprodusele și/sau serviciile, dorește să recurgă la una dintre metodele uzuale de stimularea vânzărilor în rândul consumatorilor trebuie să țină cont de aceste noi cerințe.

Nerespectarea obligației de a obține avizul ONJN constituiecontravenție și poate fi sancționată cu amendă de la 20.000 RON la 40.000 RON.

OUG 92/2014 nu stabilește însă și procedura de urmat sau termenele pentru emitereaavizului ONJN. Aceste reguli vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare ce vorfi aprobate de Guvern până pe data de 14 martie 2015.

Dat fiind faptul căpracticile de stimulare a vânzărilor (altfel spus campaniile promoționale sau publicitare)sunt utilizate în mod frecvent de operatorii economici, se poate anticipa că aceste noicerințe vor genera un impact important asupra activității operatorilor economici, cel puținpână la clarificarea procedurii de urmat, a actelor necesare și a termenelor de obținere a avizului necesar dela ONJN.Totodată, această procedură va fi una consumatoare de timp și resurse.

Lasă un răspuns