Monografie contabilă privind repartizarea excedentului/profitului unei asociații fără scop patrimonial

Asociația “Salvați Pădurea” este o entitate fără scop patrimonial, constituită conform OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. Pentru a realiza venituri, entitatea are activitatea de vânzare a materialelor promoționale. Veniturile din această activitate sunt venituri economice, supuse impozitului pe profit. În anul 2014, asociația realizează un excedent în sumă de 1.000 lei.Are obligația această entitate să constituie rezervă legală? Poate asociația să distribuie dividende?

Cadrul normativ ce reglementează contabilitatea unei persoane fără scop patrimonial este dat de OMFP nr. 1969/2007. Potrivit pct. 183 din acest ordin, rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entității, în cotele și limite prevăzute de lege.

Din punctul de vedere al înregistrării în contabilitate, sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exercițiului financiar curent se înregistrează potrivit pct. 191 alin. (4) din ordin, prin articolul contabil:

129 ”Repartizarea excedentului” = 106 “Rezerve”

Excedentul/profitul contabil rămas după repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 ”Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor excedentului/profitului contabil se efectuează după adunarea generală care a aprobat repartizarea excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve și alte destinații. Entitățile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea excedentului/profitului.

Asociațiile se constituie, se organizează și funcționează în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații. Această ordonanță nu instituie obligația asociațiilor de a constitui un fond de rezervă așa cum Legea Societăților impune la art. 183.

În concluzie, asociațiilor înființate conform OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații nu le revine obligația constituirii unor rezerve legale.

În ceea ce privește repartizarea dividendelor, art. 1 din OG nr. 26/2000 stabilește faptul că persoanele fizice pot înființa fundații ce pot desfășura activități de interes general sau în interesul unei colectivități. Dacă fundația desfășoară activitatea în interesul personal al persoanei fizice fondatoare, acesta trebuie să fie unul nepatrimonial. În consecință, o organizație fără scop patrimonial nu acordă dividende fondatorilor, iar beneficiul realizat rămâne la dispoziția entității pentru continuarea activității acesteia.

Lasă un răspuns