Modificările recente ale reglementărilor contabile aduse de Ordinul 773/01.07.2015

Se modifica reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, ocazie cu care sunt reclasificate entitățile în funcție de active, cifră de afaceri și număr de salariați, respectiv se modifică funcționarea unor conturi contabile din categoria celor utilizate în contabilitatea de producție.

 • Noțiunea de microîntreprindere, întreprindere mică și mare sau grup de întreprinderi se caracterizează prin praguri valorice exprimate în lei, dupa cum urmeaza:
 • Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
  • a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
  • b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
  • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.
 • Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
  • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
  • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
  • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
 • Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
  • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
  • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
  • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
 • Grupurile mici și mijlocii sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:
  • a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
  • b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
  • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.
 • Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății mamă:
  • a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
  • b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
  • c) numărul mediu de salariaţi în cursul exercițiului financiar: 250.
 • Pentru determinarea valorii în lei a acestor sume s-a utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.
 • Dintre conturile contabile pentru care se modificare funcționarea conturilor:
  • 345 „Produse finite“,
  • 347 „Produse agricole“,
  • 348 „Diferenţe de preţ la produse“,
  • 361 „Active biologice de natura stocurilor“,
  • 368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor“
  • 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse“

Modificarile recente ale reglementarilor contabile aduse de Ordinul 773/01.07.2015

Lasă un răspuns