Modificari IMM INVEST

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.339 din data de 27 aprilie 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului (HG) nr.326/2020 privind modificarea si completarea HG nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului (OUG) nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA.

Principalele modificari ale normelor metodologice:

  • In noile reglementari se precizeaza faptul ca beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investitii, in limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

Vechile norme metodologice interziceau acest cumul.

  • In cuprinsul HG nr.326/2020, regasim modificari privind comisionul de risc si administrare.

Comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, ca procent diferentiat in functie de durata garantiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei.

Comisionul de risc se regularizeaza la scadenta finala a creditului, in functie de soldul efectiv al garantiei, pentru intreaga perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul.

Mentionam ca potrivit vechii reglementari, calcularea respectivului comision de risc de catre FNGCIMM se facea ca procent aplicat la valoarea garantiei prevazuta in contractul de garantare, pentru toata perioada de garantare si se achita o singura data la acordarea/majorarea/prelungirea garantiei, pentru toata perioada de valabilitate a garantiei. De asemenea se mai prevedea ca obligatia de plata a comisionului de risc era acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru intreaga perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP) – Actiuni generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.

Potrivit vechilor dispozitii, dupa incetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare era datorat FNGCIMM de catre beneficiarul programului si era virat de institutia de credit pe toata perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la Fond a cererii de plata.

  • O alta precizare importanta, in cuprinsul HG nr.326/2020, este ca ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit, instituite in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, si a institutiei de credit, vor avea rangul I pe toata perioada de valabilitate a garantiei, respectiv pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre institutia de credit.
  • In ceea ce priveste completarea datelor pe platforma https://www.imminvest.ro/ , fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format .pdf, completata si semnata pe formatul prevazut in anexa nr.1 la Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si optiunea pentru tipul de credit solicitat.

In vechea reglementare, fiecare potential beneficiar aplicant trebuia sa completeze online datele de mai sus, precum si declaratia de minimis, in functie de tipul beneficiarului (intreprindere mijlocie, intreprindere mica, microintreprindere).

  • Modificari privind solicitarea de garantare, care se transmite de catre institutia de credit, in vederea implementarii Programului:

Conform HG nr.326/2020, solicitarea de garantare va cuprinde declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a ajutorului de stat sub forma de grant, a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si e) din OUG nr. 110/2017,  precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din OUG nr. 110/2017, emisa cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare;

In vechea reglementare, din aceasta declaratie trebuia sa rezulte numai indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si e) […], […] precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din OUG nr. 110/2017 […], cu modificarile si completarile ulterioare, emisa cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare;

Este important de precizat ca s-a eliminat din cadrul documentatiei transmise de institutia de credit  dovada virarii comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plata/a extrasului de cont sau copia chitantei, dupa caz, care atesta achitarea de catre beneficiarul Programului a comisionului de risc in contul de venituri bugetare distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului.