Modificări ale reglementărilor contabile aduse de Ordinul 773/01.07.2015

Prin Ordinului 773/2015, Ministerul de Finante a intentionat sa reglementeze procedura depunerii raportărilor contabile semestriale cu data de 30 iunie 2015;

Procedura de depunere a raportării contabile semestriale.

 • Raportările semestriale cu data de 30 iunie 2015 vor fi depuse de operatorii economici cel mai târziu până în data de 17 august 2015.
 • Vor depune raportări semestriale operatorii economici ce conduc contabilitatea atât conform OMFP 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu directivele europene cât și operatorii economici ce conduc contabilitatea conform OMFP 1286/2012 pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată , dacă în anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
 • În aceeași ordine de idei, au obligația depunerii situațiilor financiare cu termen de 30 iunie 2015 și operatorii economici ce au un alt exercițiu financiar, diferit de anul calendaristic.
 • Similar procedurilor din anii anteriori, raportările contabile de semestru pot fi depuse electronic utilizând portalul www.e-guvernare.ro sau se pot depune în format clasic, listate pe hârtie și semnate direct la registraturile unităților ANAF sau prin poștă sub forma unor scrisori cu valoare declarată. În acest ultim caz se impune desigur ca în afară de formularele scrise pe hârtie, raportările semestriale să fie salvate și depuse pe un suport magnetic.
 • Nu vor depune raportări semestriale cu dată de 30 iunie următoarele categorii de entități:
  • entitățile care de la înființare și până la data de 30 iunie 2015 nu au desfășurat activitate;
  • entitățile care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară;
  • entitățile înființate pe parcursul anului 2015;
  • entitățile sau alte persoane juridice care se află în curs de lichidare.
 • Raportările semestriale se semnează de către administratorul societății și de către persoana responsabilă cu conducerea contabilității societății. Aceasta din urmă poate să fie un economist absolvent cu studii superioare angajat printr-un contract de muncă sau o persoană fizică sau juridică membră CECCAR ce conduce contabilitatea în mod independent.

Lasă un răspuns