Mic ghid pentru evitarea dublei impuneri

Este prevazuta de conventiile internationale in asa fel incat contribuabilii care sunt rezidenti intr-un stat sa nu plateasca impozitare dubla: si in statul in care fac afaceri si in statul de rezidenta. Asta nu inseamna ca puteti aplica conventia pentru orice nerezident din Romania si nici macar nu puteti aplica acelasi procent de impunere.

Certificat de rezidenta fiscala

Pentru a beneficia de aplicarea Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa puna la dispozitia angajatorului Certificatul de rezidenta fiscala. Certificatul se scoate in fiecare an de la administratia financiara din tara de origine a nerezidentului. Fara acel certificat, nerezidentul este obligat sa plateasca cota de impunere aplicata in tara de unde obtine venitul.
Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta. Asta inseamna ca, in primele 60 de zile din anul 2014 se poate folosi Certificatul de rezidenta din anul 2013.

Certificat de atestare a platii impozitului

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. Asta inseamna ca daca impozitul din conventie este de 5%, chiar daca impozitul in Romania este de 16%, se va retine doar 5%. Restul impozitului se va plati in tara nerezidentului, dar dupa ce acesta obtine de la ANAF-ul din Romania Certificatul de atestare a platii. Daca nu are acel certificat va plati integral impozitul in tara de origine.

In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident UE, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene, Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau in conventiile de evitare a dublei impuneri.
Pentru obtinerea certificatului de atestare a platii se depune la Administratia financiara a angajatorului nerezidentului un dosar care trebuie sa contina urmatoarele:

 • facturile emise de nerezident;
 • dovada platii facute catre nerezident, prin banca;
 • dovada platii impozitului retinut de angajator din venitul nerezidentului;
 • copie de pe certificatul de rezidenta fiscala, in termen;
 • traducere legalizata de pe certificatul de rezidenta fiscala;
 • imputernicire notariala pentru cel care depune dosarul si ridica Certificatul. Daca imputernicirea este scrisa in alta limba, trebuie tradusa si legalizata;
 • timbre fiscale de 4 lei;
 • dosar;
 • cerere de solicitare a Certificatului de atestare a platii – in formatul actualizat de pe site-ul ANAF (format bilingv)
 • declaratie din partea angajatorului ca nu a mai solicitat un alt certificat pentru perioada respectiva.
 • centralizator care sa contina valorile facturilor, platile facute, data platii, impozitul retinut si impozitul platit (data platii).
Restituirea impozitului platit in plus

In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

Restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite de un rezident roman persoanelor nerezidente se face in urma depunerii unei cereri de restituire a impozitului platit in plus. Cererea va fi depusa nerezident in termenul legal de prescriptie, stabilit prin legislatia statului roman.

Lasă un răspuns