Livrare intracomunitara cu transport efectuat de cumparator

O societate ABC SRL, inregistrata in scopuri de TVA in Romania si platitoare de impozit pe venit, se ocupa cu vanzarea de piese auto.

Societatea emite factura de livrare piese, cu TVA 19%, pentru un client din UE (X), inregistrat in scopuri de TVA si cu cod de TVA valid pe VIES, care doreste sa vina sa isi ridice personal marfa de la sediul ABC SRL, cu masina firmei si cu soferul lor. Prin urmare nu se incheie niciun contract de transport cu un tert.

Este corect intocmita factura de livrare, din punct de vedere al TVA? Ce documente sunt necesare in spatele facturii pentru a justifica faptul ca marfa a parasit teritoriul Romaniei?

Solutie: Potrivit art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt, de asemenea, scutite de taxa, livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care actioneaza ca atare in alt stat membru decat cel in care incepe expedierea sau transportul bunurilor, care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.

Conform prevederilor alin.(21), conditie de fond introdusa prin OG 6/2020, scutirea prevazuta la alin.(2), lit. a) nu se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia prevazuta la art. 325 alin.(1) de a depune o declaratie recapitulativa sau declaratia recapitulativa depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, astfel cum se solicita in temeiul art. 325 alin. (3), cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.

Precizam ca dispozitiile Codului fiscal privind conditiile pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare se completeaza cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr.1912/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr.282/2011, care introduce doua prezumtii relative cu privire la documentele necesare pentru a dovedi transportul bunurilor intr-un alt stat membru.

Conform Regulamentului 1912/2018, la art.45 a) se mentioneaza ca vanzatorul se afla in posesia urmatoarelor:

(i)o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de catre o terta parte in numele cumparatorului si care mentioneaza statul membru de destinatie a bunurilor;

Aceasta declaratie scrisa precizeaza data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor si, in cazul livrarii de mijloace de transport, numarul de identificare al mijlocului de transport si identificarea persoanei care accepta bunurile in numele cumparatorului;

si

(ii)cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator, sau o singura dovada dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, care sunt emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator.

Cumparatorul furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa mentionata la litera (b) punctul (i) pana cel tarziu in a zecea zi a lunii urmatoare livrarii.