Lege nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea și completarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzatorii tineri

Conform noii legi, termenul de “intreprinzatori tineri” este inlocui cu “intreprinzatori debutanti in afaceri”. De asemenea este eliminata conditia de varsta pana in 35 ani pentru a fi eligibil pentru facilitatiile oferite de lege. Aceste facilitate se refera la microintreprinderi nou-infiintate, conduse de intreprinzatori care desfasoara pentru prima data activitate economica.

Finantarea programului se va face cu fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN).

Microintreprinderea nou-infintata, care apartine intreprinzatorului care se incadreaza in cerintele de mai sus, beneficiaza de urmatoarele:

  • Acordarea de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, prin O.T.I.M.M.C.in a carui raza de competent isi are sediul social, a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 EUR sau echivalentul in lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.
  • Garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiar in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M.
  • Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, angajati pe perioada nedeterminata.
  • Scutirea pentru plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii
  • Consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie in a carui raza de competenta isi are sediul social.
  • Mictrointreprinderea trebuie sa angajeze doi salariati cu norma intreaga la momentul obtinerii facilitatiilor de finantare si sa reinvesteasca 50% din profitul realizat in anul precedent. Anterior modificarilor aduse de aceasta lege, salariatii puteau fi si cu normal partiala.

Lasă un răspuns