Informatii de declarat prin fisierul standard de control fiscal (2)

Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), prevazut la art.591 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, este transmis de catre contribuabili/platitori in format electronic catre organul fiscal central, prin intermediul Declaratiei informative privind fisierul standard de control fiscal, modelul in limba romana, denumita in continuare Declaratia informativa D406.

Formularul Declaratiei informative D406, fisierul XML, programul de asistenta (Validatorul J) si instructiunile/documentatia necesare/necesara sunt puse la dispozitia contribuabililor/platitorilor de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pot fi descarcate de la sectiunea dedicata SAF-T pe portalul agentiei.

Informatiile necesare privind Declaratia informativa D406 se actualizeaza prin intermediul “Ghidului contribuabilului pentru pregatirea si depunerea Declaratiei informative D406 – Fisierul standard de control fiscal (SAF-T)”, disponibil la sectiunea dedicata SAF-T pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Declaratia informativa D406 se completeaza electronic. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 55/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare.

3.   Procedura si conditiile de transmitere a fisierului standard de control fiscal (SAF-T):

Pentru pregatirea si transmiterea fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 se deruleaza urmatoarele activitati:

 1. generarea fisierului SAF-T in format XML de catre sistemul informatic al contribuabilului/platitorului;
 2. verificarea structurii fisierului XML si a corelatiilor dintre date prin programul informatic “Validator” pus la dispozitie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);
 3. generarea Declaratiei informative D406 ca document electronic in format PDF cu XML atasat (daca acesta a indeplinit conditiile de verificare) semnat electronic.

Pentru pregatirea Declaratiei informative D406, ANAF pune la dispozitia contribuabilului/platitorului doua forme de asistenta:

 1. specificatiile pentru formatul si continutul Declaratiei informative D406;
 2. programul “Validator” pentru fisierul SAF-T in format XML – program independent, in format executabil, interpretat, scris in limbaj Java, cu care contribuabilii/platitorii pot valida sintactic si in parte semantic raportarea, inainte de a o incarca pe portalul ANAF.

In cadrul procesului de pregatire a fisierului XML, contribuabilii/platitorii au la dispozitie mai multe metode de lucru, cum ar fi:

 1. pentru contribuabilii/platitorii care dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP, “generare automata” din sistemul informatic a fisierului in format XML;
 2. pregatirea cu un editor de XML a declaratiei prin editarea pe schema SAF-T cu introducerea directa a datelor relevante. Validarea declaratilor informative D406 se poate face cu validatorul pus la dispozitie de catre ANAF. Aceasta metoda poate fi utilizata de catre contribuabilii/platitorii care nu dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP;
 3. “Generare externa”, prin prelucrarea fisierului de catre un operator de date specializat. Aceasta metoda poate fi utilizata de contribuabilii/platitorii care folosesc servicii financiar-contabile externalizate.

Declarantul poate genera fisierul SAF-T in format XML cu ajutorul validatorului (program Soft J), pus la dispozitie de catre ANAF. Acesta poate fi utilizat independent de catre contribuabil/platitor pentru verificari in sistemul informatic propriu, la sediul sau, cu mijloacele sale tehnice. Validatorul Soft J realizeaza verificarile si validarile sintactice ale fisierului in format XML (forma, formatul datelor, continut etc.) si o serie de verificari semantice doar asupra fisierului in format XML. Declaratia informativa D406 – in format PDF cu XML atasat – se genereaza in mod automat prin intermediul Soft J pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

 

4.   Categoriile de contribuabili obligati sa transmita fisierul standard de control fiscal:

 

Obligatia de transmitere a fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 devine efectiva pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

– pentru contribuabilii incadrati in categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezinta data de referinta pentru mari contribuabili;

– pentru contribuabilii incadrati in categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au facut parte din aceasta categorie in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 iulie 2022, care reprezinta data de referinta pentru noii mari contribuabili;

– pentru contribuabilii incadrati in categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mijlocii;

– pentru contribuabilii incadrati in categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mici;

– pentru contribuabilii nou-inregistrati/incadrati dupa data de referinta pentru fiecare categorie in parte, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data efectiva a inregistrarii, prima depunere a Declaratiei informative D406 urmand sa se faca in ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinta pentru categoria in care au fost inregistrati/incadrati.

Contribuabilii care au fost incadrati intr-o categorie care avea obligatia depunerii Declaratiei informative D406, conform datelor de referinta, iar ulterior sunt incadrati intr-o categorie pentru care nu s-a implinit data de referinta pentru depunerea declaratiei continua sa raporteze fisierul standard de control prin depunerea de Declaratii informative D406.

Urmatoarele categorii de contribuabili au obligatia de depunere a fisierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaratiei informative D406:

– regiile autonome;

– institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

– societatile pe actiuni (S.A.);

– societatile in comandita pe actiuni (SCA);

– societatile in comandita simpla (SCS);

– societatile in nume colectiv (SNC);

– societatile cu raspundere limitata (S.R.L.);

– societatile/companiile nationale;

– organizatiile cooperatiste mestesugaresti (OC1);

– organizatiile cooperatiste de consum (OC2);

– organizatiile cooperatiste de credit (OC3);

– unitatile fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;

– persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania;

– persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania;

– asociatiile cu scop patrimonial;

– asociatiile/persoanele fara scop patrimonial;

– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil;

– societatile nerezidente care au in Romania un cod de inregistrare in scopuri de TVA (contribuabilii inregistrati prin inregistrare directa, contribuabilii inregistrati prin reprezentant fiscal, sediile fixe);

– alte persoane juridice, care nu se regasesc mentionate in mod expres la pct. 4.

Urmatoarele categorii de contribuabili nu au obligatia de depunere a fisierului standard de control fiscal (SAF-T):

– persoanele fizice autorizate (PFA);

– intreprinderile individuale (II);

– intreprinderile familiale (IF);

– persoanele fizice care desfasoara activitati cu scop lucrativ (PFL);

– asociatiile familiale (ASF);

– societatile profesionale de avocati cu raspundere limitata (SPAR) si cabinetele individuale de avocat;

– societatile profesionale notariale si birourile individuale notariale;

– cabinetele medicale individuale (CMI);

– societatile profesionale practicieni in insolventa (SPI);

– intreprinderile profesionale unipersonale cu raspundere limitata (URL);

– institutiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finantare sau de categoria de contribuabili la care sunt incadrate;

– autoritatile administrative, indiferent de sursa lor de finantare.

 

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1783/2021 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si conditiile de transmitere, precum si termenele de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa transmita fisierul standard de control fiscal;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • anaf.ro