Info – acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Completarea informarii anterioare cu noutatile introduse de OUG 30/2020, publicata in MO nr. 231/21.03.2020.

Cererea inaintata de parintele care solicita zile libere pentru supravegherea copilului/copiilor trebuie insotita de declaratia pe proprie raspundere a celuilalt parinte si copia certificatului/certificatelor de nastere al copilului/ale copiilor.

Din declaratia celuilalt parinte trebuie sa rezulte ca:

  • nu a solicitat el insusi zile la angajatorul sau zile libere pentru supravegherea copilului/copiilor;
  • nu este in concediu pentru crestere copil in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiluli cu handicap;
  • nu este asistentul personal al unui dintre copiii aflati in intretinere;
  • nu se afla in concediu de odihna/fara plata.

De prevederile legii 19/2020 nu beneficiaza persoanele ale caror raporturi de munca sunt suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau in cazul sotului/sotiei acestora, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (somaj tehnic).

Prevederile acestei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul familiei monoparentale nu se aplica cerintele de mai sus.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste de catre angajator si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurai sociale (CAS si CASS).

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte.

Impozitele si contributiile de asigurari sociale aferente indemnizatiei prevazute la alin. (1) se suporta de catre angajator.

Acordarea zilelor libere pentru angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti, personalul din cadrul unitatilor farmaceutice se realizeaza doar cu acordul angajatoruluiAngajatorii din aceste domenii acorda zilele libere in conditiile legii 19/2020, doar dupa epuizarea optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.

Legea a intrat in vigoare la data de 17.03.2020.