Impozitul pe venitul nerezidenților

In contextul economic actual in care libera circulatie este un fapt in UE, este foarte important cine colecteaza taxele firmelor si persoanelor care se deplaseaza frecvent dintr-o tara in alta sau care aleg, pentru afacerile lor, o anumita tara din Uniune. La ora actuala Romania inca mai poate fi considerat un paradis fiscal pentru firmele care ar alege sa isi desfasoare aici activitatea. Chiar daca de la o luna la alta numarul impozitelor creste, cuantumul lor inca permite nerezidentilor sa isi mareasca procentul de profit retinut prin plata unui impozit mai mic decat in tara lor natala. De exemplu, daca un francez importa masini second hand din Germania si le vindea in Franta, poate face acelasi lucru printr-o firma romaneasca, platind impozite mai mici.

Treptat insa, din cauza impunerii unei fiscalitati din ce in ce mai agresive in Romania, oamenii de afaceri se vor muta la sud de Dunare, in Bulgaria, unde impozitele sunt mult mai mici: si TVA si cota de impozit pe profit si alte facilitati fiscale.

Sa vedem cine este Nerezidentul si pentru ce activitati plateste impozite in Romania.

Notiune de nerezident

Conform Codului Fiscal roman, prin Nerezident se intelege orice persoana juridica straina si/sau persoana fizica nerezidenta. Persoana juridica straina este acea persoana juridica care fost infiintata in conformitate cu legile altei tari decat Romania sau care are loc de exercitare a conducerii efective dincolo de granitele tarii noastre – adica orice firma straina care vine in Romania.

Persoana fizica nerezidenta este definita ca fiind orice persoana fizica ce nu este rezidenta si care nu indeplineste niciuna dintre urmatoarele conditii:

 • domiciliul in Romania;
 • centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
 • prezent in Romania pe o perioada sau mai multe ce depasesc in total 183 de zile intr-un interval de 12 luni consecutive si care se incheie in anul calendaristic vizat;
 • cetatean roman care lucreaza in strainatate in calitate de functionar sau trimis al Romaniei intr-un stat strain.

Ca o completare a statutului de nerezident persoana fizica, se precizeaza ca urmatoarele tipuri de persoane fac  parte din aceasta categorie:

 • cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania;
 • cetatenii straini care sunt angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania;
 • cetatenii straini care sunt angajati/functionari ai unui stat strain in Romania impreuna cu membrii familiilor lor.

Veniturile obtinute de nerezident vor fi supuse impozitatrii: Impozitul pe venitul nerezidentilor.

Categorii de venituri care sunt supuse impozitarii

Venituri care, conform legii romane, sunt supuse impozitarii:

 • Dividendele de la o persoana fizica romana;
 • Dobanzile;
 • Veniturile din lichidare sau dizolvare fara lichidare;
 • Veniturile din jocurile de noroc;
 • Venituri din premii;
 • Venituri din pensii;
 • Venituri din profesii independente;
 • Venituri din servicii prestate in Romania;
 • Venituri din remuneratii;
 • Venituri din prestarea de servicii de management si de consultanta;
 • Venituri din activitati sportive si de divertisment;
 • Comisioanele;
 • Redeventele;
 • Dobanzile;
 • Alte venituri.
Dividendele de la persoana juridica romana

Dividendele unei persoane juridice romane sunt realizate in Romania, in oricare dintre situatiile urmatoare: daca sunt primite pe teritoriul tarii noastre sau daca sunt primite in strainatate.

Dividendul este definit ca fiind o distribuire in bani sau natura, facuta de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, ca urmare a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica; exceptie:

 • a) o repartizare de titluri de participare aditionale care nu schimba procentul de posesiune a titurilor de participare ale oricarui participant lapersoana juridica;
 • b) o repartizare in bani sau natura realizata in legatura cu rascumpararea titulurilor de participare la persoana juridica, alta decat rascumpararea care face parte dintr-un proiect de rascumparare si care nu modifica procentul de posesie a titlurilor de participare al niciunui detinator la persoana juridica;
 • c) o repartizare in bani sau natura, reaizata in conexiune cu lichidarea unei persoane juridice;
 • d) o repartizare in bani sau natura, realizata la reductia capitalului social constituit efectiv de catre participanti.

Dividendul mai este definit prin lege si actiunea de primire de catre asociat/actionar a echivalentului unor bunuri sau servicii livrate persoanei juridice, daca suma pe care persoana juridica o da depaseste pretul pietei pentru bunuri sau servicii similare – diferenta obtinuta este dividendul care se ia in calcul.

Divident este si suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile oferite in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice, aceasta fiind utilizata in interesul personal al acestuia.

Dobanzile

Dobanda este data de suma ce trebuie platita sau primita in schimbul folosirii banilor, in legatura cu un depozit sau in acord cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice alta tranzactie (vanzare) cu plata amanata.

Redeventele

Redeventa este plata financiara sau in natura datorata pentru:

 • 1) dreptul de autor pentru lucrari literare, artistice, stiintifice, filmelor, benzilor pentru emisiuni de radio sau televiziune, efectuarea de inregistrari video;
 • 2) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;
 • 3) transmisiuni, inclusiv cele catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
 • 4) echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;
 • 5) orice know-how;
 • 6) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.
 •  7) dreptul de a inregistra sau transmite, oricare ar fi varianta aleasa, a unor spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare.
Comisioanele

Comisionul este suma de bani sau plata in natura efectuata catre un agent comisionar general pentru activitatile de intermediere realizate intr-o operatiune comerciala. Putem spune ca atat comisioanele de la rezidenti cat si cele de la nerezidenti cu sediul permanent in Romania (in conditiile in care redeventa reprezinta o cheltuiala a sediului permanent) sunt impozitate.

Venituri din activitati sportive si de divertisment.

Sunt considerate venituri obtinute in Romania, indiferent daca ele sunt incasate pe teritoriul tarii noastre sau in strainatate. Ca urmare impozitul se datoreaza in Romania.

Venituri din prestarea de servicii de management si de consultanta

Sunt considerate ca fiind obtinute din Romania indiferent de locul incasarii: in tara sau in strainatate.

Venituri din remuneratii

Aici ne referim la remuneratiile primite de nerezidenti in calitate de administratori, membrii in consiliile de adinistrare sau fondatori ai unei persoane juridice romane a caror remuneratie se poate stabili, conform legislatiei romanesti, prin act constitutiv al persoanei juridice romane sau prin hotarari A.G.A. Legea romana a societatilor comerciale spune ca poate fi  asociat/actionar sau administrator al unei societatati comerciale o persoana fizica sau/si o persoana juridica. Reglementarea fiscala contine in categoria veniturilor care se impoziteaza, acele remuneratii primite de fondatori. Acestia sunt  cei care semneaza actul constitutiv, precum si alte persoane cu rol determinant in constituirea unei firme. Daca un nerezident capata, dupa momentul constituirii unei societati, calitatea de actionar sau asociat in acea firma romana, el nu mai este dator la plata impozitului pe venitul din remuneratiile pe care le primeste in aceasta calitate, acest fapt nereprezentand nicidecum o omisiune a legslatiei romane, atata timp cat legea societatilor comerciale nu permite asociatilor/actionarilor sa castige remuneratie sub forma de bunuri sau bani de la societate. Aceasta facilitate se adreseaza doar fondatorilor unei societati (cf. Articol 8, lit. M, art. 38 din L31/1990), persoane care pot primi avantaje de la societate, adica tocmai aceste remuneratii.

Venituri din servicii prestate in Romania

Aici se includ veniturile din orice tip de servicii prestate in Romania, oricare ar fi natura lor, exceptie facand veniturile obtinute din transportul international si prestarile de servicii asimilate acestui transport.

Venituri din profesii independente

In aceasta categorie se includ veniturile din profesiuni independente realizate in Romania – doctor, dentis, arhitect, avocat, inginer, auditor, ori profesiuni similare, daca aceste venituri sunt castigate in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau pe perioade care nu depasesc 183 de zile consecutive ce se termina in cursul anului calendaristic vizat, situatii in care discutam despre veniturile rezidentilor.

Venituri din pensii

Veniturile din pensii de la bugetul de stat sau al asigurarilor sociale, care depasesc 900 de lei, sunt supuse impozitarii.

Venituri din premii

Veniturile din premii, obtinute la concursuri organizate in Romania, de orice tip ar fi, sunt supuse impozitarii. Exceptie fac premiile castigate de nerezidenti la manifestarile artistice, culturale si sportive care sunt finantate din bani publici, dar si premiile oferite elevilor si studentilor nerezidenti in cadrul concursurilor finantate din fonduri publice.

Veniturile din jocurile de noroc

Jocurile de noroc care se practica in Romania genereaza venituri impozabile. Baza de calcul a impozitelor o reprezinta fiecare joc de noroc in parte.

Cota de impozit

 • Cota este de 16% pe veniturile nerezidentilor;
 • 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc;
 • 50% daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care veniturile sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (1).

Atentie la operatiunile artificiale

Incepand cu 2013, Fiscul poate incadra anumite operatiuni ca fiind artificiale si menite sa confere utilizatorului unele facilitati fiscale. In aceste conditii, poate impune scoaterea acelor operatiuni din contabilitate sau retinerea unui impzit de 50% (in loc de 16%). Asta inseamna ca trebuie sa aveti nu numai documentatia de baza privind efectuarea activitatilor, dar sa demonstrati ca acele activitati au fost facute in scopul obtinerii de profit.