Fuziunea prin absorbție

In baza prevederilor Legii Societatilor Comerciale fuziunea prin absorbtie implica in general urmatoarele etape si proceduri:

• Intocmirea Deciziei Adunarii Generale a Actionarilor societatii care a initiat fuziunea si a Declaratiei societatilor absorbante privind stabilirea obligatiilor acestora;

• Intocmirea Proiectului de fuziune de catre administratorii societatilor care intra in fuziune – continutul acestui document fiind prevazut in Legea Societatilor Comerciale. Acest document trebuie sa contina informatii relevante legate de procesul fuziunii, fundamentarea fuziunii, termenele si conditiile fuziunii, determinarea valorii actiunilor, a raportului de schimb, a primei de fuziune (dupa caz), data situatiilor financiare aferente fuziunii;

• Depunerea documentelor la Registrul Comertului;

• Intocmirea raportului de fuziune de catre un expert independent desemnat de Registrul Comertului. Acest raport este intocmit pentru actionarii societatilor implicate in procesul de fuziune. Expertul independent va verifica, printre altele Proiectul de fuziune intocmit de administratorii societatilor care participa la fuziune si va stabili daca raportul de schimb este corect si rezonabil precum si daca metoda de calcul a raportului de schimb este adecvata.

• Publicarea Proiectului de Fuziune in Monitorul Oficial. Din acest moment creditorii societatilor implicate in fuziune au la dispozitie o perioada de 30 de zile pentru a formula obiectiuni legate de procesul de fuziune

• Intocmirea raportului de fuziune de catre administrator – de regula acest raport trebuie sa dea explicatii privind proiectul de fuziune si sa dea detalii de natura economica si legala legate de fuziune si in mod special despre raportul de schimb

• Punerea la dispozitie de catre actionarii societatilor intrate in procesul de fuziune a documentatiei de fuziune inclusiv printre altele si a proiectului de fuziune, raportul administratorilor si a expertului independent, a cenzorilor si auditorilor, a situatiilor financiare ale societatilor implicate in fuziune pe ultimii 3 ani.

• Intocmirea deciziei finale a actionarilor pentru aprobarea fuziunii

• Inregistrarea la Registrul Comertului a Deciziei finale a actionarilor pentru aprobarea fuziunii

• Publicarea modificarii statutului

Activ net negativ

In practica este de asemenea recomandata analiza activului net al societatilor implicate in fuziune.

Conform Legii Societatilor Comerciale, in cazul in care societatile comerciale sunt intr-o pozitie de activ negativ (situatie in care activul net este mai mic decat capitalul social), acestea trebuie, potrivit legislatiei in vigoare fie sa isi majoreze capitalul social ori sa se dizolve. De mentionat ca in practica nu s-au intalnit cazuri in care societatile sa fie dizolvate din acest motiv
De exemplu, in cazul in care societatea absorbita are activul net negativ, aceasta situatie poate conduce la inregistrarea unei pierderi la nivelul societatii absorbante (prin intermediul rezultatului reportat) care ar putea influenta in mod negativ capacitatea societatii absorbante de a distribui dividende sau poate poate afecta deductibilitatea dobanzilor.

Fondul comercial

Ordinul 1802/2015 mentioneaza faptul ca fondul comercial poate fi recunoscut in cazul transferurilor efectuate cu ocazia operatiunilor de fuziune. Fondul commercial reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie si valoarea de piata a activului net achizitionat in urma fuziunii.

Astfel fondul comercial rezultat in urma fuziunii este legat de metoda care a fost efectiv utilizata pentru evaluarea societatilor care fuzioneaza.

Trebuie mentionat ca din punct de vedere fiscal, fondul comercial nu se amortizeaza.

Ce trebuie luat in calcul pentru cea mai favorabila optiune la o fuziune

In vederea stabilirii deciziei pentru optiunea cea mai favorabila care ar trebui aplicate urmatoarele aspecte ar trebui avute in calcul:

• Scenariul stabilit pentru desfasurarea procesului de fuziune trebuie sa aiba un fundament economic sustenabil;

• Analiza atenta a impactului pe care pe care il pot avea rezervele si provizioanele, precum si valoarea activului net al societatii absorbite in urma efectuarii unor simulari financiar contabile;

• Analiza pierderilor inregistrate de societatile implicate in fuziune;

• Impactul taxelor de transfer ca urmare a fuziunii

• Aspecte procedurale si raportar

Lasă un răspuns