Factura electronica pentru nerezidenti

Ordinul ANAF nr.1831 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea optiunii de utilizare, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (083) ”Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura” a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1096 din data de 17 noiembrie 2021.

Reamintim ca sistemul national de facturare electronica, denumit e-Factura, a devenit functional recent in relatia firmelor cu statul (domeniul achizitiilor publice – B2G), urmand sa fie functional, in perioada urmatoare, si in relatia dintre firme (B2B).

Astfel, potrivit noului ordin, acest lucru va fi posibil, in baza unei proceduri speciale, si pentru firmele straine.

Mai exact, potrivit Ordinului ANAF 1831/2021, firmele straine care vor sa opteze pentru facturarea electronica vor trebui sa depuna online, la ANAF, formularul 083, avand bifata optiunea pentru relatia B2B si/sau pentru relatia B2G, dupa caz.

Formularul (083) “Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura” se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Ghidul privind exercitarea optiunii de utilizare, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura este pus la dispozitia operatorilor economici nerezidenti pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Dupa depunerea formularului (083), avand bifata “sectiunea IV.Optiune privind utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, pentru relatii comerciale B2B”, organul fiscal competent, respectiv Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti atribuie operatorului economic nerezident un numar de evidenta, utilizat numai in cadrul sistemului national privind factura electronica RO e-Factura.

Numarul de evidenta are structura codului de inregistrare fiscala/numarului de identificare fiscala. Numarul de evidenta nu reprezinta cod de identificare fiscala, in sensul titlului IV “Inregistrarea fiscala” din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest numar se va transmite firmelor nerezidente pe e-mail, urmand ca acestea sa fie considerate inscrise in sistem incepand cu data de 1 a lunii urmatoare exercitarii optiunii.

In acelasi timp, trebuie mentionat ca, in rest, procedurile pentru inscrierea sau radierea nerezidentilor in sau din registrul e-Factura, precum si procedura aplicabila in cazul renuntarii la optiunea pentru folosirea sistemului vor fi “cele prevazute de reglementarile referitoare la organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura”.

In plus, va exista o evidenta speciala, separata de evidenta firmelor rezidente, pentru firmele straine care au optat pentru folosirea sistemului national privind e-Factura in relatia B2G.

Evidenta va cuprinde numarul de evidenta atribuit, amintit mai sus, datele de identificare si data la care a fost exercitata optiunea de folosire a sistemului.