Facilitati fiscale pentru domeniu constructiilor

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018.

Potrivit prevederilor art.71 din OUG nr.114, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Codul muncii, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.

Conform ordonantei, prevederile de mai sus se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 66 pct. 1 din OUG nr.114/2018, dupa cum urmeaza:

  • angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – sectiunea F – Constructii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 – Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812 – Extractia pietrisului si nisipului;

711 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica

  • angajatorii care realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea.

Prima facilitate se refera la eliminarea impozitului pe venitul din salarii. Prin urmare, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  • angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind codurile CAEN precizate mai sus;
  • angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;
  • veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;
  • scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii (a se vedea art.60 pct.5 din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018).

In plus, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) scade cu 3,75 puncte procentuale Astfel CAS va fi 21,25%.

O alta facilitate se refera la CAS datorat de angajatori pentru activitatile desfasurate in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca – 0%.

In ceea ce priveste CASS, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv (a se vedea art.154 alin.(1) lit.r) din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018).

In plus, cota contributiei asiguratorii pentru munca este de 2,25%.

Este important de precizat faptul ca persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal sunt asigurate in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei.

Aceste persoane beneficiaza in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 de drepturile acordate din sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, sistemul asigurarilor pentru somaj, conform legislatiei in vigoare, inclusiv de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, fara plata de catre angajatori a contributiei asiguratorii pentru munca prevazuta de Codul fiscal.

Perioadele lucrate in sectorul constructiilor de catre persoanele prevazute mai sus constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare (a se vedea art.68 din OUG nr.114/2018).