Facilitati fiscale din sfera CASS

Este important de precizat faptul ca prelungirea termenului de plata este valabila, pentru deciziile de impunere emise si comunicate de organul fiscal intre 15 martie 2019 si data de 23 mai 2019 (data intrarii in vigoare a OUG 31/2019).

Daca sumele privind CASS datorate de persoanele fizice, pentru care au fost emise decizii de impunere, aferente perioadei 2014-2017 sunt achitate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 31/2019, respectiv pana pe data de 21 iulie 2019, se acorda o bonifiactie de 10% din suma datorata.

Pentru deciziile de plata a CASS, pentru perioada 2014-2017, emise dupa data de 23 mai 2019 (data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta), termenul de plata este de 120 de zile, de la data comunicarii deciziei.

Pentru plata in termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, se acorda o bonificatie de 10%.

De asemnea, tot prin aceasta ordonanta de urgenta a fost aprobata anualrea obligatiei de plata a CASS datorata de persoanele fizice din perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, in situatia in care veniturile anuale cumulate (ex. venituri din investitii) realizate de aceste persoane au fost mai mici decat salariul minim garantat in plata corespunzator unui an de zile.

Potrivit prevederilor legale din acea perioada, persoanele fizice care nu erau asigurate in sistemul public de sanatate si realizau orice venit ocazional (ex. Investitii, vanzare imobile etc) datora CASS la nivelul salariului minim brut pe tara.

Astfel, au fost situatii in care un venit nesemnificativ realizat de o persoana fizica din acea perioada, genera o obligatie de plata pentru CASS mult mai mare.

Prin OUG nr.31/2019, s-a aprobat, ca in cazul in care a fost deja emisa decizia de impunere, aceasta se anuleaza.

In plus, persoanele care au platit deja CASS, au dreptul de a solicita restituirea sumelor sau compensarea cu alte impozite.

In situatia in care nu a fost emisa decizia de impunere, acesta nu se mai emite.