Eliminarea ștampilei OUG17-2015

În Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicată Ordonanța de Guvern nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, începând cu 23 iulie 2015, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu mai sunt obligate să aplice ștampila pe:

–           declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice;

–           documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

La data intrării în vigoare a OG 17/2015 se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către entităţile prevăzute mai sus.

Atragem atenția asuprea faptului că dacă o entitate dorește să utilizeze în continuare ștampila, aceasta este exclusiv opțiunea acesteia, însă nimeni nu poate obliga o entitate să aplice ștampila pe vreun document, daca aceasta nu dorește.

Regula nu se aplică persoanelor juridice de drept public, care vor aplica ştampila pe documentele emise de către acestea, conform regulilor aplicabile în prezent.

Lasă un răspuns