Drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii OUG 34/2014

Ordonanţa de urgenta nr. 34/2014 (OUG 34/2014) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionistii, precum şi pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 427 din 11.06.2014 si a intrat in viguare din data de 13 iunie 2014.

Aceasta ordonanta de urgenta vine sa reglementeze drepturile consumatorilor in relatia cu toti profesioniștii si reprezinta adaptarea cadrului normativ intern pentru a fi in acord cu mai multor directive europene. Ordonanta de urgenta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului. Ea se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala.

Conform noii legi, profesionistul trebuie să informeze consumatorul cel putin cu privire la următoarele aspecte inainte de a semna cu acesta un contract:

 • principalele caracteristici ale produselor si serviciilor;
 • identitatea profesionistului, inclusiv denumirea si adresa sa;
 • pretul total al produselor cu toate taxele incluse si modalitatile de plata;
 • mentiuni cu privire la garantiile legale;
 • durata de valabilitate a contractului;
 • conditiile de încetare a contractului;
 • eventuale proceduri de prelungire automata.
Dreptul de retragere

Un contract semnat la distanță poate fi reziliat unilateral de consumator într-un termen de 14 zile. Dacă au fost achiziționate produse, acestea trebuie returnate într-un termen de 14 zile pentru a se considera închis contractul.

Dacă profesionistul nu a transmis consumatorului dreptul de retragere, în acest caz, perioada de retragere se prelungește cu până la 12 luni după primele 14 zile.

Dreptul de retragere al consumatorului trebuie să fie exprimat neechivoc de către acesta, cu informarea profesionistului. Acesta poate folosi fie un formular de retragere prevăzut chiar de Ordonanța de urgenţă nr. 34/2014, fie de a comunica într-o formă neechivocă stabilită de către consumator decizia de retragere din contract.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere dintr-un contract revine consumatorului.

În cazul retragerii, profesionistul trebuie să ramburseze toate sumele pe care le-a primit în maximum 14 zile de la informarea de retragere a consumatorului.

Consumatorul este obligat să restituie produsele achiziționate într-un termen de maximum 14 zile de la data retragerii din contract.

Comisioane pentrufolosirea unor mijloace de plata

Se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plata care depasesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalitati de plata.

Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor contracte:

 • a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare sociala, de ingrijire a copiilor si de sustinere a familiilor si a persoanelor aflate permanent sau temporar in nevoie, inclusiv cele de ingrijire pe termen lung;
 • b) avand ca obiect serviciile de sanatate furnizate pacientilor de catre cadrele medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea si furnizarea de medicamente si dispozitive medicale, indiferent daca acestea sunt sau nu furnizate in cadrul unor unitati medicale;
 • c) avand ca obiect jocurile de noroc care implica mizarea pe un pot cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou si tranzactii de tipul pariurilor;
 • d) referitoare la servicii financiare;
 • e) pentru crearea, dobandirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;
 • f) avand ca obiect construirea unor cladiri noi, transformarea substantiala a unor cladiri existente si inchirierea de locuinte in scopuri rezidentiale;
 • g) care intra sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata;
 • h) care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;
 • i) avand ca obiect furnizarea alimentelor, bauturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplaseaza frecvent si periodic la locuinta, resedinta sau locul de munca al consumatorului;
 • j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu exceptia art. 8 alin. (2) si a art. 19 si 22 din prezenta ordonanta de urgenta;
 • k) inchieate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
 • l) incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice prin telefoane publice cu plata, pentru utilizarea acestora, sau incheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestatii, realizata simultan incheierii contractului si nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitarii consumatorului.

Ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul contractelor in afara spatiilor comerciale in care plata ce trebuie efectuata de catre consumator este mai mica decat echivalentul in lei a 10 euro la cursul de zi al Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia art. 9-16 si a art. 18-24 care se aplica si acestor contracte. In cazul contractelor de prestari servicii valoarea contractului este stabilita prin inmultirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.

Faptele ce sunt considerate contravenții în OUG nr. 34/2014 se vor sanctiona cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei, în funcție de gravitatea contravenției.

Lasă un răspuns