Dividende trimestriale

Repartizarea profitului intre actionarii sau asociatii unei firme poate fi facuta si trimestrial, in timpul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, potrivit unui act normativ recent publicat in Monitorul Oficial.

Masura referitoare la impartirea dividendelor este inclusa in Legea nr.163/2018, ce a modificat atat Legea contabilitatii nr. 82/1991, cat si Legea societatilor nr. 31/1990.

Documentul a aparut in Monitorul Oficial nr.595 din data de 12 iulie 2018 si se aplica incepand din data de 15 iulie 2018.

Mai exact, repartizarea profitului catre actionari sau asociati se poate face si trimestrial, in timpul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat in fiecare trimestru.

Pana recent, repartizarea profitului se facea abia dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Dividende trimestriale – necesitatea prevederii:

Desi, conform Legii Societatilor, o societate poate distribui dividende la finalul unui an financiar, in practica, dividendele se platesc mult mai tarziu.

Motivul este ca plata se poate efectua doar dupa aprobarea situatiilor financiare care intervine in cel mult 150 de zile de la inchiderea anului financiar (respectiv 120 de zile pentru anumite societati).

Avand in vedere acest lucru, actionarii si asociatii societatilor comerciale trebuiau sa astepte cel putin un an si jumatate pentru a face noi investitii sau chiar pentru a-si asigura traiul de zi cu zi, in cazul in care nu aveau venituri din alte surse.

Dividende interimare: acoperirea pierderilor din anii precedenti

In conditiile in care o companie are profit intr-un trimestru si vrea sa distribuie dividende interimare, aceasta este obligata sa acopere mai intai eventualele pierderi din anii precedenti de activitate, conform Legii nr.163.  In caz contrar, dividendele interimare nu pot fi impartite.

Posibilitatea companiilor de a imparti trimestrial dividende este realizabila cu al treilea trimestru al anului 2018.

„Repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz”, potrivit Legii nr.163/2018.

Pentru a putea imparti trimestrial dividende, firmele sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare interimare.

Ulterior, in baza bilanturilor interimare, plata dividendelor este posibila la o data stabilita de adunarea generala a asociatilor.

Momentan, nu avem niciun fel de reglementare secundara referitoare la bilanturile interimare, insa este de asteptat ca Ministerul Finantelor Publice sa emita un ordin in acest sens in perioada urmatoare.

Pentru ca aceasta schimbare (impartirea trimestriala a dividendelor) sa poata fi pusa in practica fara probleme, este de asteptat ca autoritatile sa emita si formularele necesare pentru distribuirea trimestriala a dividendelor.

Prin urmare, Ministerul de Finante ar trebui sa emita un ordin cu privire la modelul situatiilor financiare interimare si principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea acestora.

Distribuirea si plata:

Potrivit Legii societatilor, dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale.

Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

In caz contrar, societatea datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.