Criterii pentru inregistrarea in scopuri de TVA

 • Ordinul ANAF 1964/24.07.2015 modifică criteriile de înregistrare în scopuri de TVA, pentru societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile ce sunt supuse înmatriculării la Registrul comerțului.

 

 • Actualele modificări sunt aduse asupra OpANAF nr. 17/2015, actul normativ de bază privind reglementarea condiționării înregistrării în scopuri de TVA.

 

 • Sunt în sfera acestui temei normativ următoarele trei categorii de societăți:
  • a) Societăți care la înființare estimează că urmează să realizeze o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei sau societăți care cu ocazia înființării doresc să fie plătitoare de TVA, chiar dacă nu ating plafonul de scutire (art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal);
  • b) Societăți care și-au început activitatea, iar ulterior pe parcursul exercițiului doresc să fie înregistrate în scopuri de TVA, chiar dacă nu au atins plafonul de la care este obligatorie plata TVA;
  • c) Societăți al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost invalidat din oficiu de către autoritatea fiscală și doresc să se reînregistreze în scopuri de TVA.

 

 • Conform acestui ordin, depunerea formularului 098 “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA”, respectiv a formularului 088 „Declarație pe propria răspundere”, se va face numai când societatea nu a atins plafonul de 220.000 lei și nu poate justifica activitatea economică sau când anterior i s-a invalidat codul de TVA din motivele cunoscute (nedepunerea declarațiilor pentru o perioadă de 6 luni, lipsa tranzacțiilor raportate în decont timp de 6 luni etc.).

 

 • Potrivit art. 3 din OpANAF nr. 17/2015, o societate ce a depășit plafonul de TVA se va înregistra în scopuri de TVA numai prin depunerea formularului 010 „Declarație de mențiuni”.

 

 • Aceasta nu are obligația să depună formularul 088, deși în practica de zi cu zi i se solicită de organele fiscale acest fapt, în temeiul unui alt act normativ ce permite interpretări discutabile ale legislației.

 

 • Este frecventă situația în care o societate depășește plafonul de 220.000 lei, solicită înregistrarea în scopuri de TVA, autoritățile fiscale îi cer depunerea formularului 088 și în urma analizei tocmai se constată că nu are capacitate economică să fie plătitoare de TVA, situație evident absurdă, deoarece societatea tocmai a depășit plafonul cifrei de afaceri.

 

 • În aceeași zi , societatea primește codul de înregistrare în scopuri de TVA, devine plătitoare de TVA, iar în câteva zile, acest cod de TVA este invalidat în baza declarației 088, iar societatea se află în situația de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cu un cod invalid de TVA.

 

 • Consecințele sunt:
  • va colecta TVA la livrările/prestările de servicii și va plăti taxa în baza decontului special de TVA 301;
  • nu va deduce TVA de la achizițiile efectuate. Nici beneficiarii acestei societăți nu au dreptul să deducă TVA.

 

 • Actualele modificări nu sunt de substanță, respectiv:
  • a) dacă reprezentantul legal al societății nu furnizează corect și complet datele solicitate, atunci organul fiscal respinge cererea;
  • b) dacă datele sunt complete, un set al documentației este trimis Direcției Antifraudă împreună cu cererea societății, în vederea efectuării unei inspecții la fața locului.

 

 • Cu această ocazie, termenele în care fie se respinge, fie se aprobă documentația se modifică și ele, de la 1 zi lucrătoare la 30 de zile lucrătoare, în funcție de îndeplinirea criteriilor și de multitudinea de situații apărute în practică

Lasă un răspuns