NOŢIUNI DE CONTABILITATE PRIMARĂ

Organizarea contabilităţii patrimoniale constituie o obligaţie stabilită prin lege pentru toate persoanele juridice, precum şi pentru persoanele fizice care au fost autorizate să desfăşoare activităţi pe cont propriu şi au calitatea de comerciant.
Baza legală privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile este formată în principal din:
– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 14.01.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 94 / 2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 20.02.2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 306 / 2002 pentru aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 25.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Începând cu data de 01.01.2006, OMFP 94/2001 şi OMFP 306/2002 se abrogă prin Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085 din 30.11.2005.
Legea Contabilităţii nr. 82/1991 enumeră unităţile patrimoniale obligate să-şi organizeze şi să conducă contabilitatea, astfel :
o Regii autonome
o Societăţi comerciale
o Societăţi agricole
o Organizaţii ale cooperaţiei meşteşugăreşti
o Organizaţii ale cooperaţiei de consum şi de credit
o Banca Naţională a României şi organizaţiile bancare
o Instituţii publice de subordonare centrală şi locală
o Unităţi de asigurări sociale, altele decît cele de stat
o Asociaţii
o Fundaţii
o Sindicate
o Unităţi de cult
o Organizaţii obşteşti
o Alte persoane care au dobândit personalitate juridică
o Persoanele fizice care prestează activităţi independente, care exercită în mod obişnuit acte de comerţ şi sunt înmatriculate la Oficiul Registrului Comerţului.
Obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea revine, potrivit legii, şi subunităţilor fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, care aparţin de persoane juridice, cu sediul sau domiciliul în România, cît şi subunităţilor cu sediul în România care aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Lasă un răspuns