Cont plata obligatii declaratia unica 2018

In Monitorul Oficial nr.1006 din data de 28 noiembrie 2018 a fost publicat Ordinul ANAF nr.2936 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic de contribuabili persoane fizice.

Este important de precizat faptul ca se utilizeaza contul unic doar pentru veniturile estimate/realizate dupa 01 ianuarie 2018. Documentul vizeaza contribuabilii care au de plata impozite pentru veniturile extrasalariale atat pentru veniturile si contributiile la asigurarile sociale declarate in baza declaratiei unice cat si pentru impozitele si contributiile perioadei anterioare.

Principala modificare consta in introducerea conturilor unice in baza codului numeric personal sau a codului de identificare fiscala ale persoanelor fizice.

Astfel, conform OpANAF nr. 2936 se platesc in contul unic urmatoarele:

  • Impozitul pe venit, aferent declaratiei unice;
  • Contributia la asigurarile sociale-pensii aferente declaratiei unice si
  • contributia la asigurarile de sanatate aferente declaratiei unice.

Prin intermediul Ordinului presedintelui ANAF nr. 2937/2018, publicat in Monitorul Oficial nr.1005/27.11.2018,  se introduce procedura efectiva de distribuire a platilor din contul unic.

Pentru obligatiile fiscale platite de persoanele fizice pentru veniturile realizate pana la 31 decembrie 2017, se utilizeaza conturile bugetare existente.

Concret, contul unic functioneaza doar pentru impozitele datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate incepand cu anul 2018.

Astfel, conform noilor reglementari, persoanele fizice platesc obligatiile fiscale datorate declarate prin declaratia unica in contul unic de disponibil 55.04, sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale in curs de distribuire, deschis pe codul numeric personal / numarul de identificare fiscala, al contribuabilului, din cadrul Trezoreriei statului.

Sumele incasate in acest cont unic sunt distribuite proportional in functie de obligatiile de plata existente in conturile:

  • A.03.51.00 – Impozit pe venit aferent declaratiei unice;
  • A.21.48.00 – Contributii sociale aferente declaratiei unice;
  • A.21.49.00 – Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/programeutile/programe_OPFV.htm