Conditii de acordare a stimulentului de insertie (speta)

Situatie: O salariata doreste sa beneficieze de ajutor de insertie la revenirea la munca mai devreme cu 60 de zile inainte de a implini copilul 2 ani. Aceasta doreste sa lucreze 2 ore pe zi in loc de 8 ore/zi. Se poate acest lucru, avand in vedere ultimele modificari legislative?

Solutie: Potrivit art.7 din OUG 111/2010, modificat prin OUG 26/2021, publicata in M.Of. nr. 363 din 8 aprilie 2021 si care va intra in vigoare la data de 8 iunie 2021:

Art.7. (1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:

  1. a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
  2. b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru cresterea copiilor si obtin venituri supuse impozitului potrivit art.3 alin.(1) beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. b) dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati. Acest stimulent de insertie se acorda inclusiv persoanelor prevazute la alin. (1).

(3) Stimulentul de insertie acordat pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati nu se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 31 alin. (2).

(4) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda. Indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) nu se cumuleaza cu stimulentul de insertie.

(5) Stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda si in situatia in care certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului expira dupa implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

(6) In situatia persoanei indreptatite care beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin.(2), al carei copil este incadrat in grad de handicap dupa implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani.

(7) In situatia prevazuta la alin.(6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie se face in baza unei noi cereri completate de persoana indreptatita si a copiei dupa certificatul de incadrare in grad de handicap.”

Avand in vedere reglementarile mentionate mai sus, beneficiaza de stimulent de insertie in cuantum de 1.500 lei persoanele care revin in activitate inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

Mentionam ca beneficiaza de stimulent de insertie in cuantum de 650 lei persoanele care revin in activitate dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

In situatia in care salariata revine in activitate dupa implinirea copilului a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati, aceasta beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantum de 650 lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati.

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara pentru concediu crestere copil si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda. Indemnizatia lunara nu se cumuleaza cu stimulentul de insertie. Stimulentul de insertie in cuantum de 650 lei se acorda si in situatia in care certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului expira dupa implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

In situatia persoanei indreptatite care beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantum de 650 lei, al carei copil este incadrat in grad de handicap dupa implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani.

Mentionam ca in aceasta situatie prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie se face in baza unei noi cereri completate de persoana indreptatita si a copiei dupa certificatul de incadrare in grad de handicap.

Astfel, in cazul salariatei care revine in activitate si obtine venituri impozabile beneficiaza de stimulent de insertie in conditiile mai sus expuse. Nu are relevanta daca lucreaza o ora pe zi sau 8 ore. In conditiile in care obtine venituri impozabile beneficiaza de stimulentul de insertie.

Baza legala:

  • OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
  • Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE.