Compensare facturi prin IMI

In conformitate cu art. 2 alin.(1) din Anexa 1 a HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa se conecteze prin INTERNET sau sa foloseasca suportul magnetic (dischete) pentru a transmite in baza de date a Institutului de Management si Informatica (IMI) numai datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, dar cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

Pentru facturile care se incadreaza in aceste conditii se transmit următoarele informatii:

a) codul fiscal al persoanei juridice raportoare;

b) codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare faţă de care raportorul are de plătit/incasat;

c) numărul şi data emiterii facturii de către persoana juridica creditoare/debitoare;

d) valoarea facturii care urmează să fie incasată de persoana juridică raportoare de la persoana juridică beneficiara;

e)valoarea facturii care urmează să fie plătită de persoana juridică raportoare persoanei juridice furnizoare.

Site-ul pe care trebuie sa va conectati si sa obtineti parola de acces ca ulterior sa puteti sa incarcati datelel de mai sus este http://gama.imi.ro/. Parola de acces o obtineti trimitand un email la adresa: serviciulcompensare@yahoo.com impreuna cu copia certificatului de inregistrare pe care să se scrie textul “cf. cu originalul”, să fie semnată şi ştampilată de conducerea unităţii (numele in clar), să se scrie parola pe care o doriţi, max 10 caractere, litere majuscule. Veti primi raspuns dupa ce contul este functional.

Se incarca in platforma online facturile care se compenseaza. Acest lucru trebuie sa il faca fiecare dintre parteneri. Facturile incarcate doar de un partener se vor vedea colorate in rosu, si dupa ce le incarca si celalalt partener se confirma colorandu-se in verde. Fiecare partener are userul si parola lui. Confirmarea incarcarii facturilor se face dupa cui.

Partenerii trebuie se prezinta la sediul IMI cu urmatoarele documente: imputernicire pentru persoana desemnata, adeverinta de salariat, copie dupa act de identitate, ordin de compensare, decizia administratorului referitoare la plaja documentelor cu regim special emise pe anul in care se face compensarea (serie si numere).
Este obligatoriu ca cei doi reprezentanti ai firmelor sa fie prezenti si sa semneze procesul verbal de compensare. Fiecare listeaza din program ce a incarcat partenerul in sistem si va contra-semna ordinele de compensare.
Ordinele de compensare se pot completa la IMI. Daca sunt multe facturi de compensat nu se mai scrie pe verso ci se atasaza lista de la IMI.

Pentru mai multe informatii puteti intra pe siteul: http://gama.imi.ro