Climatul fiscal din România

Climatul fiscal din România s-a îmbunătățit în ultimul an, gradul de colectare a impozitelor la buget rămâne nesatisfăcător

În ultimul timp s-a intensificat efortul autorităților fiscale din Uniunea Europeană, dar şi a celor de dincolo de ocean, de a identifica toate sursele de impozitare ale tuturor contribuabililor lor, indiferent unde sunt realizate şi impozitarea acestora la locul de reședință fiscală a fiecărui contribuabil. Pentru realizarea acestui obiectiv, autoritățile fiscale s-au angajat să se sprijine reciproc, prin schimb permanent de informații. Inclusiv România, ca membru al Uniunii Europene, s-a angajat în acest program. Avantajele acestui demers rămân însă neclarepentru România, întrucât autoritățile fiscale de aici au încă mari probleme chiar la colectarea impozitelor de pe teritoriul național!

Ministerul de Finanțe nefiind în stare să colecteze suficient din impozitele de încasat, mediul de afaceri se teme că acesta va crește gradului de impozitare în anul 2015, sub presiunea conjugată a mai multor factori: angajamentul de a reducerea deficitul la 1,4% din PIB, scăderea CAS cu 5%, creșterea necesară a cheltuielilor de apărare, ca urmare a evoluțiilor politice din zonă, cofinanțarea proiectelor angajate, deficit estimat la ca. 15-20 miliarde de lei.

 

Se impune scăderea cotei TVA! Dar suntem capabili să o suportăm?

Creșterea poverii fiscale ar fi o măsură contraproductivă şi total injustă pentru cei care își plătesc corect impozitele. Nu cred că autoritățile fiscale din România nu sunt conștiente de faptul că există o relaţie directă între nivelul fiscalității şi gradul de conformare voluntară, adică disponibilitatea contribuabililor de a-şi plăti impozitele datorate întocmai şi la timp. O demonstrație simplă ne-o oferă colectarea TVA, care este punctul cel mai slab. În anul 2013, noi am avut un grad de eficiență în aplicarea TVA de 56%, în timp ce vecinii noștri bulgari au consemnat 73%.Astfel, la o cotă de 24%, noi am avut încasări din TVA de 8,47% din PIB iar Bulgaria, la o cotă de numai 20%, au încasat 9,22% din PIB! Aceasta dovedește clar că impozitele mai mici aduc, în ultimă instanţă mai mulţi bani la buget! Din păcate, pentru Ministerul de Finanțe o creștere a impozitării este mai facilă decât efortul de colecta impozitele!

 

Există însă şi realizări!

Raportul „Paying Taxes 2015” marchează urcarea României cu 76 de poziții într-un clasament, carea monitorizat activitatea autorităților fiscale din 189 de economii din întreaga lume. Astfel, România se bucură astfel de cea mai mare urcare în anul 2015!

Îmbunătățirea relației ANAF- contribuabil se datorează mai multor proiecte între care menționăm: extinderea declarării și plății online a obligațiilor fiscale, proiectul privind informatizarea ANAF derulat în parteneriat cu Banca Mondială care are ca scop creșterea eficienței în colectarea impozitelor și a contribuțiilor sociale, a disciplinei fiscale și reducerea birocrației.

Astfel, față de datele raportate anul trecut, „Paying Taxes 2015” evidențiază faptul că:

  • Numărul de ore necesare pentru plata taxelor s-a redus de la 200 ore la 159 în prezent.
  • Numărul de plăți pe an a scăzut de la 39 de plăți la 14 plăți.
  • Ponderea taxelor și impozitelor în profitul total a crescut ușor de la 42,9% la 43,2%.

În comparație cu statele din Europa Centrală și de Est, România a cunoscut cel mai mare progres al eficientizării plății taxelor și impozitelor în ultimii doi ani, fiind acum situată în clasament peste țări precum Ungaria (locul 88), Polonia (locul 87), Cehia (locul 119), Slovacia (locul 100) sau Bulgaria(locul 89).

 

 

Autor: Corneliu-Teofil Teaha

Lasă un răspuns