Cât de obligatorii sunt provizioanele?

Sunt o categorie speciala pe care o folosesc firmele serioase, cele mici ignorandu-le. De fapt, provizioanele ar trebui folosite de toate firmele, in masura in care apare obligativitatea constituirii lor. In fapt, firmele jongleaza cu acestea in masura in care doresc sau nu sa-si diminueze profitul la un moment dat. Cele mai folosite provizioane sunt cele de buna executie si cele constituite pentru creante asupra clientilor, ambele prevazute in art. 22 CF. 

Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor

Se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.

 Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.
 Asta inseamna ca la semnarea unui contract cu un client pentru o constructie sau o reparatie a unei contructii, se va tine cont obligatoriu de garantiile acordate clientilor respectivi. Acestea trebuie trecute in contract, dupa cum, tot in contract se trece si perioada de recuperare a acestora. Firma prestatoare este obligata sa constituie provizion pentru lucrari de buna executie, ceea ce duce la scaderea profitului prestatorului cu sumele respective. In acelasi timp, la momentul recuperarii garantiilor, profitul prestatorului va creste, intrucat provizionul va fi trecut pe venit.
 Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.
 Aceleasi prevederi se aplica si in cazul provizioanelor pentru garantii de buna executie a contractelor externe, acordate in conditiile legii producatorilor si prestatorilor de servicii, in cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora, cu conditia ca acestea sa se regaseasca distinct in contractele incheiate sau in tariful lucrarilor executate si in facturile emise.
 Prin export complex se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente, definite in conformitate cu actele normative in vigoare. Totodata, sunt considerate exporturi complexe si urmatoarele activitati:
  • lucrarile geologice de proiectare-explorare;
  • lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale;
  • constructii de retele electrice;
  • executarea de foraje de sonde;
  • constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale;
  • realizarea de nave complete;
  • realizarea de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere;
  • altele activitati, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.
 Provizioane pentru clienti neincasati

Creantele asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli. Este foarte important de stiut faptul ca facturile neincasate timp de peste 270 de zile trebuie sa genereze, automat, constituiri de provizioane, lucru pe care foarte putini administratori il fac pentru firmele lor. Mai ales ca, nu o data, facturile sunt emise cu un alt scop decat cel de a fi incasate. Astfel, poate aparea situatia in care un manager sa emita facturi, in luna decembrie, catre prietenii lui cu firme, pentru a putea raporta, la final de an, un profit mare, pe baza caruia sa-si incaseze un comision mai mare. Iar la inceputul lui ianuarie, facturile acelea ori sunt anulate prin emiterea de facturi de storno fie, pur si simplu, prietenii emit si ei facturi catre firma condusa de manager, cu sume similare si are loc o compensare a acestora.

 In cazul creantelor in valuta, provizionul este deductibil la nivelul valorii influentate cu diferentele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluarii acestora. Valoarea provizioanelor pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata in contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori. Procentele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, aplicate asupra creantelor inregistrate incepand cu anii fiscali 2004, 2005 si, respectiv, 2006, nu se recalculeaza.
Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.

Lasă un răspuns