Business angels și facilitățile fiscale din România, UE și America

La mijlocul lunii iulie 2015, a intrat in vigoare Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

Așadar, acum este reglementat și in Romania acest concept, persoanele fizice ce dobândesc părți sociale prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii putând beneficia și de anumite facilități fiscale în calitatea lor de business angels, cum ar fi:

 • Scutirea de impozit pe veniturile din dividende obținute pe o perioadă de trei ani de la dobândirea  părților sociale. Scutirea se acordă până la echivalentul sumei investite.
 • Scutirea de impozit pe câștigul obținut în urma transferului dreptului de proprietate asupra părților sociale, după un termen de cel puțin trei ani de la dobândirea acestora.

Valoarea totala a facilităților acordate nu poate depăși valoarea investiției efectuate.

Așa cum era de așteptat, există anumite condiții ce trebuie îndeplinite pentru a aplica aceste facilități fiscale:

 • Suma investită să fie cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 euro şi să fie investită strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate şi a planului de afaceri pentru investiție. Obiectul de activitate nu poate fi consultanța în niciun domeniu, jocuri de noroc și pariuri, asigurări sau tranzacții imobiliare.
 • Aportul în numerar la capitalul social se face prin emiterea de noi părți sociale cu primă de emisiune. Prima nu poate fi utilizată pentru majorarea capitalului social sau distribuția către acționari mai devreme de trei ani de la data investiției.
 • Investitorul nu poate deține mai mult de 49% din capitalul social al societății în care s-a realizat investiția.
 • În cazul în care mai multe persoane fizice devin investitori individuali – business angels -, facilitățile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul societății în care s-a realizat investiția.
 • Societatea nu are datorii către bugetul statului la data cesionarii părților sociale către investitorul individual.

La nivel european, organizația care guvernează conceptul de business angel este EBAN (European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and other Early Stage Market Players).

 

În anul 2012, EBAN a realizat un studiu rezumând astfel facilitățile fiscale oferite de 32 de state europene investitorilor individuali (business angels).

Stimulentele fiscale disponibile în mod specific pentru capitalul de risc, capitalul privat și start-up angels se regăsesc în opt țări: Belgia, Franța, Irlanda, Italia, Germania, Luxemburg, Portugalia și Marea Britanie, unde acest gen de investiție pare să primească mai multă atenție din partea guvernului. Aceste stimulente includ garanții guvernamentale, reduceri ale cotelor de impozitare sau credite fiscale. Este de notat că acolo unde apar aceste stimulente fiscale se manifestă și volume interesante de activități tip business angel.

Încă sunt puține statele care oferă condiții speciale pentru investiții într-o etapă incipientă așa cum am menționat mai sus, iar dintre acestea doar trei dispun de scheme complexe ce includ stimulente fiscale pentru business angels:

Franța

Business angels beneficiază de o reducere fiscală de 18% din suma investită, cu o limită de 50.000 EUR (100.000 EUR dacă formează un cuplu). Investiția trebuie să fie deținută timp de minim 5 ani, iar societatea trebuie să fie o IMM.

În plus față de asta, persoanele fizice care se supun impozitului pe avere pot investi până la 45.000 EUR, ceea ce le va aduce o reducere de 50% a impozitului pe avere. Aceste relaxări fiscale se aplică și în situația în care se investește în IMM-uri de pe teritoriul celor 27 de state membre UE, ceea ce reprezintă o excepție.

Italia

Sunt scutite de impozitare câștigurile de capital realizate de business angels (fie rezidenți sau nerezidenți) care nu sunt implicați într-o activitate comercială la care participațiile sunt conectate efectiv, dacă:

 1. Participațiile cedate au fost deținute timp de trei ani înaintea cedării;
 2. Societatea ale cărei acțiuni sau părți sociale sunt cedate a fost înființată cu nu mai mult de șapte ani înaintea cedării;
 3. Câștigurile de capital sunt investite în achiziția de acțiuni ori părți sociale în companiile care nu sunt înființate de mai mult de trei ani, cu condiția să fie implicate în aceeași activitate comercială ca și societatea ale cărei acțiuni ori părți sociale au fost cedate.

Marea Britanie

Marea Britanie beneficiază de mai multe scheme:

 • Scutirea antreprenorilor: concentrată în principal pe antreprenori, oferă pentru primele 10 milioane de GBP din câștigurile cumulate din active comerciale calificate o impozitare într-o cotă de 10%, spre deosebire de cea care ajunge până la 28%.
 • Scutirea de impozit pe venit conform Programului britanic de investiții în întreprinderi a fost majorată recent, pentru a permite alinierea la fondurile de capital de risc, ceea ce a făcut ca valoarea scutirii inițiale de impozit pe venit să sporească de la 20% la 30%, iar suma investiției care poate atrage scutire inițială de impozit este de 1 milion GBP, ceea ce presupune limitare la plata impozitului pe venit în cazul unei sume mai mici de atât.
 • Scutirea cu amânare a impozitul pe câștigul de capital: câștigul de capital din orice activ poate fi amânat în măsura în care veniturile sunt investite în acțiunile ori părțile sociale ale unei societăți care se califică în Programul de investiții în întreprinderi. Amânarea durează până când sunt cedate participațiile conform Programului de investiții în întreprinderi sau până când apare o altă operațiune impozabilă.

 

In ceea ce priveste Statele Unite ale Americii, aici sistemul de taxare este unul foarte complex.

În contextul stimulentelor financiare, legiuitorul poate hotărî asupra unor practici promițătoare de mobilizare a investițiilor locale, cum ar fi creditele fiscale, împrumuturile condiționate ori subvențiile în proporție egală cu investițiile unor business angels.

Cel mai comun stimulent, dar și cel mai controversat, este creditul fiscal personal. Peste optsprezece state oferă credite fiscale pentru investiții în stadii incipiente, în procente de 10% până la 100%, dintre care unele au fost puse recent în aplicare. Aceste programe variază foarte mult în funcție de stat și vin cu o varietate largă de detalii. Kentucky încearcă actualmente un model diferit, prin Legea Fondurilor de Investiții din Kentucky, acolo unde profesioniștii care au gestionat fonduri cu peste 500.000 USD investiți în societăți calificate primesc un credit fiscal de 40% pentru persoane juridice sau fizice. Michigan a implementat Stimulentul pentru Investitorii de tip Business Angel, care permite deducerea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pentru reinvestirea în societățile calificate.

 

Cel mai important aspect al unui credit fiscal este rata de credit a acestuia. Statele cu rate de credit de 10% nu au părut să se bucure de creșteri semnificative ale investițiilor: în Vermont s-a stabilit în 2004 un credit de 10% pentru investiții și nu s-a solicitat niciun credit. În Hawaii, doar 162.000 USD au fost solicitați de 23 de contribuabili în primul an de credit. În 2002, peste 26 milioane USD au fost solicitați în Hawaii, după ce statul a sporit rata de la 10% la 100%. Programele pot fi de asemenea gândite în așa fel, încât să se atribuie creditele anului următor dacă cele curente s-au epuizat, așa cum s-a întâmplat în Wisconsin, unde creditele au fost limitate la 3 milioane USD pe an.

 

Așadar, practica internațională în ceea ce privește statutul investitorilor de tip business angel, precum și facilitățile fiscale acordate acestora este foarte diferită. Aspectul cel mai important ar fi acela de a analiza sistemele fiscale din fiecare stat și de a încerca implementarea acelor facilități ce ar aduce beneficii pe termen lung economiei naționale prin stimularea investițiilor.

Lasă un răspuns