Aspecte fiscale privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Legea nr.62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial cu numarul 425 din data de 21 mai 2020.

In esenta, legea va aduce o schimbare radicala in privinta persoanelor care pot beneficia de pe urma facilitatii de amanare a chiriei, in sensul ca orice firma, practicant al profesiilor liberale si orice persoana fizica vor putea sa ceara aceasta amanare.

Pentru ca Legea nr.62 sa devina accesibila, documentul are nevoie de norme de aplicare.

Actul prevede ca firmele vor putea cere amanarea chiriilor pentru sedii si puncte de lucru inclusiv pana in luna de dupa cea in care a incetat starea de urgenta. Din moment ce starea de urgenta s-a terminat luna asta, facilitatea va fi disponibila pana la 30 iunie 2020.

Perioada pentru care poate fi ceruta amanarea platii chiriei este cea a starii de urgenta (care a fost instituita in 16 martie si a durat pana la 14 mai, inclusiv) plus inca o luna ulterior celei in care a incetat starea de urgenta (adica amanarea va putea fi ceruta si pentru toata luna iunie).

Reglementari privind facilitatile acordate pentru plata chiriilor:

Conform Legii nr.60, locatarii sunt definiti ca fiind operatorii economici, practicantii profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat, a caror activitate a fost intrerupta sau ale caror venituri sau incasari au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de aplicare a starii de urgenta, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect in perioada de aplicare a starii de urgenta, pot amana la cerere, fara plata de dobanzi si penalitati, plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte.

Plata chiriilor catre locatori pentru categoriile de locatari mentionate anterior va fi efectuata de catre organul fiscal teritorial competent, in contul locatorilor la cererea locatarilor.

Cererea locatarului va fi insotita de urmatoarele:

  • contractul de locatiune intre locator si locatar;
  • act aditional intre locator si locatar la contractul de locatiune, care va contine urmatoarele:

– acordul partilor pentru amanarea platii chiriei, durata perioadei de amanare a platii chiriei, suma aferenta acestei perioade de amanare;

– datele de identificare ale locatorului si locatarului;

– datele contului bancar al locatorului in care urmeaza a se face plata de catre organul fiscal teritorial competent;

– data semnarii si semnaturile ambelor parti;

  • orice fel de act al locatarului care dovedeste imposibilitatea platii chiriei in perioada specificata in actul aditional dintre locator si locatar.

Pentru a beneficia de amanarea la plata chiriei, locatarii trebuie sa puna la dispozitia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care sa ateste imposibilitatea platii chiriei in perioada specificata in actul aditional dintre locator si locatar.

Este important de precizat faptul ca pot face cerere de plata catre operatorul fiscal teritorial competent locatorii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • chiria lunara specificata in actul aditional dintre locator si locatar este mai mica, cel mult egala cu chiria din luna februarie 2020;
  • valoarea chiriei lunare din actul aditional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locatie si maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singura locatie.

Cererea locatarului poate fi depusa si prin posta electronica la o adresa de e-mail care va fi afisata pe pagina de internet a fiecarui organ fiscal teritorial.

  • Cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal:

Prin derogare de la prevederile art.84 alin.(1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosintei bunurilor imobile obtinute in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere sau uzufruct.

Contribuabilii care beneficiaza de facilitatea fiscala mentionata sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosintei bunului imobil, stabilita in bani si/sau in natura, potrivit contractului incheiat intre parti, cu cel putin 30% fata de contravaloarea folosintei bunului imobil aferenta lunii februarie 2020.

Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de aceasta prevedere este perioada pe care s-a negociat scaderea contravalorii folosintei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

  •  Cedarea folosintei bunurilor (activitati independente):

Prin derogare de la prevederile art.170 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 nu intra in plafonul de calcul anual definit la art.170 alin. (2) contravaloarea folosintei bunului imobil, stabilita in bani si/sau in natura, potrivit contractului incheiat intre parti, redusa cu cel putin 30% fata de contravaloarea folosintei bunului imobil aferenta lunii februarie 2020.

De prevederile de mai sus beneficiaza si persoanele fizice care in anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere si, incepand cu anul 2020, au calificat aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente.

  •  Cedarea folosintei bunurilor (platitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderilor):

In cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit si ai celor care datoreaza impozitul pe veniturile microintreprinderilor, veniturile din cedarea folosintei bunurilor imobile obtinute in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar in proportie de 80% din valoarea lor.

Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosintei bunului imobil, stabilita in bani si/sau in natura, potrivit contractului incheiat intre parti, cu cel putin 20% fata de contravaloarea folosintei bunului imobil aferenta lunii februarie 2020.

Subliniem ca veniturile pentru care se beneficiaza de prevederile anterioare sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosintei bunului imobil.

Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de facilitate este perioada pe care s-a negociat scaderea contravalorii folosintei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Locatarii care beneficiaza de prevederile art.1 alin.(1) – au amanat la cerere plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte – sunt obligati sa plateasca chiriile lunare, a caror plata a fost amanata prin act aditional intre locator si locatar, organului fiscal teritorial competent, care a platit aceste chirii locatorului, esalonat, in rate egale, dupa perioada in care plata a fost amanata, pana la 31 decembrie 2020.

In cazul in care locatarii nu isi indeplinesc obligatia mentionata, organul fiscal teritorial competent procedeaza la executarea silita a creantelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.