Amenzi de până la 8.000 lei pentru nerespectarea drepturilor copilului în publicitate

Hotărârea Guvernului nr. 75/2015, publicată ladata de 13 februarie 2015 stabilește condițiile necesare prestării de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modelling.

Până la împlinirea vârstei de 14 ani, părintele sau reprezentantul legal al copilului este cel care semnează contractul de prestări de servicii remunerate cu organizatorul acestor activități. Dacă a împlinit 14 ani, contractul poate fi semnat direct cu copilul, cu încuviințarea prealabila a părinților sau a reprezentantului legal al acestuia. În cazul în care copilul are vârsta minimă pentru angajare (15 ani cu acordul părinților sau 16 ani), organizatorii vor putea încheia cu aceștia contracte individuale de munca.

Hotărârea stabilește anumite condiții stricte privind natura și timpul prestării activităților amintite de către copii. Activitățile respective nu trebuie să constituie munci periculoase pentru copii. Totodată, se instituie anumite perioade și intervalele orare în funcție de vârsta copilului, în care activitățile prestate de copii se vor desfășura cu respectarea anumitor timpi de pauza.

Pe durata prestăriiactivităților remunerate, copilul trebuie însoțitîn mod obligatoriu de un adult. În cazul în care copilul nu poate fi însoțit de părinți / reprezentantul legal al acestuia sau de o persoana desemnată de aceștia pe durata desfășurăriiactivităților, organizatorul este obligat sa îi asigure un însoțitor. În cazul în care copilul este mai mic de 1 an, prezența părinților / reprezentantului legal este obligatorie.

Anterior începerii activității, părintele / reprezentantul legal al copilului este obligat să informeze serviciul public de asistență socială din localitatea unde domiciliază copilul (SPAS) și în 10 zile lucrătoare de la data începerii activității să transmită SPAS o copie certificată a c

Organizatorul va fi obligat să furnizezepărinților / reprezentantului legal informații suficiente privind natura și condițiile de desfășurare a activității prestate de copil și orice elemente care implică asumarea responsabilității acestora, să asigure accesul la servicii medicale de specialitate pediatrică, săpună la dispoziția copilului cabine, vestiare, spatii igienico-sanitare, spații de recreere și odihnă adecvateși sămențină periodic contactul cu părinții / reprezentantul legal al copilului.

Încălcarea principalelor obligații impuse prin acest act normativ constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă care variază în funcție de obligația efectiv încălcata, între 1.000 și 8.000 lei

Lasă un răspuns