Ajutor financiar nerambursabil

Potrivit unui anunt publicat in data de 26 mai 2015, de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), incepand cu luna iulie, microintreprinderile vor putea depune cereri pentru obtinerea unui ajutor financiar nerambursabil cuprins intre 25.000 si 200.000 de euro. Astfel, pentru a putea primi de la stat banii cu ajutorul carora sa isi dezvolte afacerile proprii, firmele care solicita sprijinul trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Solicitantii vor putea depune proiectele pentru obtinerea finantarii timp de jumatate de an, mai exact in perioada 27 iulie – 27 ianuarie 2017. Cererile de finantare vor putea fi depuse, doar in intervalul amintit, prin intermediul aplicatiei MySMIS, disponibile la urmatorul link:

 http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Ajutorul de stat va fi acordat sub forma de finantare nerambursabila, cuprinsa intre 25.000 si 200.000 de euro, banii fiind destinati, practic, dezvoltarii afacerilor proprii. Este important de mentionat faptul ca, finantarea nerambursabila solicitata se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibila a proiectului, ceea ce inseamna ca beneficiarul va trebui sa suporte, la randul sau, un procent de 10%, dar si valoarea cheltuielilor neeligibile, care vor fi suportate integral de catre acesta.

Mai exact, procentul de 10% reprezinta valoarea contributiei proprii pe care trebuie sa o suporte microintreprinderea, adica societatea cu raspundere limitata sau societatea cooperativa care solicita finantarea.

Daca societatea a primit finantare nerambusabila in ultimii trei ani, nu va putea solicita prin prezentul proiect decat diferenta ramasa pana la 200.000 de euro.

Potrivit Ghidului Solicitantului (http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html), activitatile eligibile, adica acelea acceptate pentru finantare pot fi consultate accesand urmatorul link:

http://www.inforegio.ro/images/GG%2025%20mai/2.1%20Microintreprinderi/Anexa2.Lista_domenii_eligibile.pdf

Pe langa faptul ca solicitantul trebuie sa desfasoare una dintre activitatile eligibile prevazute de legislatia in vigoare, acesta mai trebuie sa indeplineasca alte conditii, precum:

 • la momentul depunerii proiectului, activitatea eligibila trebuie sa fie deja autorizata la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru);
 • investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN;
 • solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal si are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare;
 • locul de implementare al proiectului trebuie sa fie in mediul urban;
 • daca se realizeaza constructii, solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
 • in cazul proiectelor fara lucrari de constructii, sunt acceptate, pe langa situatiile mentionate la punctul anterior si dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau contract de inchiriere/locatiune
 • dreptul de folosinta trebuie dovedit pentru o perioada de trei ani de la finalizarea proiectului.

Tipurile de cheltuieli eligibile sunt:

 • construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • dotarea cu active corporale: echipamente, utilaje, instalatii, mobilier, echipamente informatice, birotica;
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
 • achizitia de active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice;
 • investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

In legatura cu ajutorul financiar nerambursabil este important de precizat faptul ca exista si o serie de cheltuieli care nu sunt eligibile programului si care trebuie suportate integral, din fonduri proprii, de catre solicitant (beneficiar), respectiv: achizitionarea de terenuri si/sau constructii; costurile operationale, de functionare; costuri administratie; costuri de personal; contributia in natura; amortizarea echipamentelor; achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport.

Lasă un răspuns