Ajutor financiar din partea Guvernului pentru angajarea tinerilor in agricultura si industria alimentara

Companiile si persoanele fizice autorizate (PFA) vor putea solicita bani de la stat pentru angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara. In esenta, vorbim de un program de finantare care s-a aplicat anul trecut si care este functional si in 2020.

Totusi, abia saptamana trecuta, Guvernul a adoptat fondurile aferente anului 2020, astfel incat solicitantii sa primeasca banii promisi.

Potrivit proiectului de hotarare discutat si adoptat in 29 aprilie in sedinta Executivului, fondurile pentru 2020 vor fi de un milion de lei.

Precizam ca regulile programului de finantare a angajarii tinerilor sunt incluse in Legea 336/2018 si in normele sale de aplicare, Hotararea Guvernului 325/2019. Mentionam ca inscrierile la finantare sunt posibile pana la finele anului 2020.

Programul prevede, in esenta, ca angajarea tinerilor de pana la 40 de ani in agricultura, acvacultura si industria alimentara este recompensata cu o prima intre 500 si 1.000 de lei pentru fiecare persoana si scutirea de plata impozitului pe venit.

Pentru a obtine aceste subventii, angajatorii fermieri trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatie. Apoi, acestia trebuie sa depuna la directia agricola teritoriala (din zona sediului lor) un dosar cu urmatoarele acte:

 • pentru angajator:
 • cererea de inscriere in program (anexata la articol);
 • copia actului de identitate al reprezentantului legal;
 • certificatul constatator original din care sa rezulte criteriile de eligibilitate referitoare la faptul ca este inregistrat la Registrul Comertului, ca activeaza in domeniile agricultura, acvacultura sau industrie alimentara si ca nu se afla in executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, suspendare ori alte situatii similare;
 • certificatul de atestare fiscala original de la autoritatile locale, din care sa reiasa ca n-are datorii fiscale la bugetul local (este necesara mentiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018”);
 • certificatul de atestare fiscala original de la ANAF, din care sa reiasa ca n-are datorii fiscale la bugetul general consolidat (este necesara mentiunea „eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018”);
 • originalul unui document de la banca sau de la trezorerie, din care sa reiasa ca are un cont activ;
 • un extras din Revisal din care sa rezulte perioada contractelor de munca si durata muncii, pentru salariatii pentru care se cer bani;
 • declaratie pe propria raspundere a angajatorului fermier (anexata la articol);
 • pentru salariatul pentru care se cer bani:
 • copie a actului de identitate;
 • documente justificative (acolo unde este cazul) pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare, precum si certificate de calificare cu recunoastere nationala pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesionala in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare;
 • declaratie pe propria raspundere a salariatului pentru care se cer bani (anexata la articol).

Actele trebuie prezentate autoritatilor in original si in copie, acolo unde e cazul, copiile fiind semnalate cu sintagma „conform cu orginalul” si semnate de angajatorul fermier sau reprezentantul legal.

Ulterior, directiile teritoriale verifica dosarele si aproba sau resping cererile. In orice caz, trebuie mentionat ca angajatorii acceptati in program vor trebui sa depuna lunar la aceste directii, pana la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, un extras din Revisal si statul de plata pentru salariatii pentru care se dau bani. Dovedind astfel ca salariatii sunt pastrati, directiile pot aproba, de la luna la luna, plata subventiilor catre angajatorii fermieri.

Statul va acorda lunar bani, timp de 12 luni, pentru firmele si PFA-urile fermieri care angajeaza minimum doi tineri pentru cel putin un an, care sa fie in varsta de cel mult 40 de ani.

Prin urmare, pentru fiecare persoana angajata, solicitantul va fi scutit de plata impozitului pe venit si va primi lunar:

 • 1000 de lei pentru tinerii cu studii superioare de specialitate in agricultura, acvacultura si/sau industria alimentara;
 • 750 de lei pentru tinerii cu studii medii de specialitate si cei care au urmat cursuri de formare profesionala de scurta durata in agricultura, acvacultura si/sau industria alimentara;
 • 500 de lei pentru tinerii fara studii.