Actualizare date EORI

Numărul  EORI (Economic Operators Registration and Identification) este un număr unic în Comunitatea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Obtinerea lui a devenit obligatorie de la 1 iulie 2009.

Potrivit prevederilor art. 17 din Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009, operatorii economici si alte persoane carora le-a fost atribuit un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala vamala care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si in documentele anexate la aceasta.

Avand in vedere ca au fost constatate neconcordante intre datele continute in aplicatia EORI-RO si informatiile de la O.N.R.C., A.N.A.F. si M.F.P., toate persoanele care au fost inregistrate cu numar EORI au obligatia ca pana la data de 15.12.2014 sa-si actualizeze, daca este cazul, datele cuprinse in cererea de atribuire a numarului EORI.

Actualizarea datelor se efectueaza potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009.
Atragem atentia ca aceasta actualiza retrebuie efectuata ori de cate ori apar modificari ale datelor inscrise in cererea de atribuire a numarului EORI. Existenta unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuarii formalitatilor de vamuire.

Lasă un răspuns