Activitati de telemunca

In contextul riscului de imbolnavire si raspandire a infectiei cu Coronavirus si in vederea adoptarii unor masuri de prevenire si protectie a salariatilor, autoritatile recomanda flexibilizarea raportului de munca, iar una dintre masurile propuse priveste modificarea temporara a locului de munca prin desfasurarea activitatii prin telemunca, in conditiile prevazute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

Astfel, in urma art.33 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta, angajatorul poate lua si unilateral decizia de a introduce, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral.

Potrivit recomandarilor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, fiecare masura implica fie un act aditional la contractul individual de munca (art. 17 alin. 5 din Codul Muncii), fie o decizie unilaterala a angajatorului (art. 48 din Codul Muncii). Indiferent de forma de aplicare a masurii, angajatorul trebuie sa indeplineasca obligatia de informare prevazuta la art. 17 din Codul Muncii – anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

Reamintim ca Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.296 din data de 2 aprilie 2018 si a intrat in vigoare in data de 5 aprilie 2018.

Pentru inceput precizam ca telemunca reprezinta o forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor. Telesalariat se refera la orice salariat care desfasoara activitatea in conditiile prevazute anterior.

Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

Prin urmare, tinand cont de contextul actual, pentru desfasurarea activitatii prin telemunca se va incheia un act aditional la contractul individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr.81/2018, atunci cand indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul se pot indeplini in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Actul aditional privind desfasurarea activitatii prin telemunca se va incheia in forma scrisa si va contine urmatoarele elemente:

– precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;

– perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;

– locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;

– programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;

– modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;

– responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

– obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;

– obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

– conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Conform Legii nr.81/2018, telesalariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile salariatilor care au locul de munca la sediul sau domiciliul angajatorului.

In situatia desfasurarii activitatii prin telemunca, angajatorul are urmatoarele obligatii specifice privind securitatea si sanatatea in muna a telesalariatului:

  • sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
  • sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
  • sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.