Acordarea salariului minim in agricultura (speta)

Situatie: O societate cu cod caen principal 1071 (industria alimentara), dar si cod caen 7112 (prestari servicii din activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea), are cifra de afaceri din productie si comercializare productie proprie > 80% din total.

Ar trebui ca societatea sa majoreze salariile personalului din departamentele care nu au legatura cu codul CAEN din grupa 10 si sa acorde facilitati pentru acestia din urma?

Solutie: Conform art.III alin.(1) – (3) din Legea nr.135/2022, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la sfarsitul anului 2022, pentru sectorul agricol si in industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand in medie 17,928 lei/ora.

In perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol si in industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna.

Mentionam ca prevederile anterioare se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art.60 pct.7 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Domeniile de activitate prevazute la art. 60 pct. 7 sunt:

  1. cod CAEN 01: Agricultura, vanatoare si servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire;

014 – Cresterea animalelor;

015 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);

016 – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare;

  1. cod CAEN 10: Industria alimentara;

Astfel, avand in vedere dispozitiile anterioare, rezulta ca nivelul salariului minim la 3.000 lei se aplica salariatilor angajatorilor care desfasoara activitati exclusiv in domeniile de activitati definite de codurile CAEN enumerate mai sus, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora care corespunde programului unei norme intregi de de 8 ore/zi.

Mentionam ca aceste prevederi reprezinta o exceptie de la prevederile art.164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii potrivit carora salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor.

Majorarea salariului minim la nivelul de 3.000 lei se aplica, exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, asadar in functie de codul CAEN al angajatorului si nu in functie de codul COR al functiei ocupate de salariat.

Avand in vedere ca societatea are in obiectul de activitate si activitati din lista prevazuta la art.60 pct.7 din Codul fiscal, respectiv activitate cu cod CAEN 1071, angajatorul aplica prevederile sus-mentionate.

Prin urmare, o societate care are in obiectul de activitate unul din codurile CAEN enumerate de art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, va considera drept salariu minim nivelul de 3.000 lei, aplicabil pentru toti salariatii sai, intrucat nu exista nicio prevedere legala care sa stabileasca ca salariul minim de 3.000 lei se acorda doar salariatilor care desfasoara efectiv activitate in sectorul agricol sau doar daca este indeplinita conditia cifrei de afaceri.

Prudent este sa se acorde salariul minim de 3.000 lei tuturor salariatilor in conditiile in care societatea are in obiectul de activitate coduri CAEN prevazute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

Societatea poate beneficia de facilitatile fiscale din sectorul agricol daca sunt indeplinite concomitent conditiile de la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la cifra de afaceri si salariul minim.

Cele doua tipuri de masuri, respectiv salariul minim de 3.000 lei si facilitatile fiscale, sunt independente una de cealalta, in sensul ca acordarea salariului minim brut de 3.000 de lei pentru angajatii din sectorul agricol si in industria alimentara este obligatorie chiar daca angajatorul nu se incadreaza la beneficiul facilitatilor fiscale.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).