Archives

Ce sunt prețurile de transfer

1. Ce sunt prețurile de transfer

Prețurile de transfer sunt prețurile la care tranzacționează între ele persoanele afiliate.

Aceste tranzacții între persoane afiliate includ, fără a fi limitate la:

 • achiziții și vânzări de bunuri și servicii
 • dobânzi și garanții bancare și comerciale
 • plăți cu titlu de redevență
 • refacturări

2. Cui se aplică prețurile de transfer și pentru ce tipuri de tranzacții

Ordinul 442/2016 prevede ca, începând cu ianuarie 2016 (tranzacții derulate în anul 2016), marii contribuabili (stabiliți prin Ordin al președintelui ANAF) care desfășoară tranzacții peste pragul de semnificație au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer până la termenul de depunere a declarațiilor de impozit pe profit.

3. Dată Intocmitre dosar de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer se intocmeste până la 25 martie în cazul în care anul financiar-fiscal este echivalent cu cel calendaristic sau la o altă dată în funcție de exercițiul financiar stabilit, în cazul societăților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de cel calendaristic.

4. Pragurile de semnificație pentru dosarul prețurilor de transfer

Dosarul de prețuri de transfer devine obligatoriu pentru marii contribuabili dacă pragul de semnificație (exclusiv TVA) este de:

 • 200.000 euro în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare
 • 250.000 euro în cazul prestării de servicii
 • 350.000 în cazul achizițiilor/vânzărilor de bunuri corporale sau necorporale

Cursul de schimb aplicat este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului.

5. Pragurile de semnificație inferioare pentru dosarul prețurilor de transfer

Pentru contribuabilii mari, mijlocii și mici cu tranzacții intra-grup inferioare pragurilor menționate mai sus (dar mai mari decât 50.000 euro în cazul dobânzilor, 50.000 euro în cazul serviciilor și 100.000 euro în cazul tranzacțiilor de bunuri), dosarul prețurilor de transfer poate fi solicitat în cadrul unei inspecții fiscale.

În acest caz, dosarul trebuie pus la dispoziția autorităților fiscale între 30 și 60 de zile, contribuabilii având posibilitatea de prelungire a termenului cu cel mult 30 de zile.

Pentru contribuabilii cu tranzacții intra-grup sub pragurile de la paragraful 2, documentarea principiului valorii de piață se va realiza în cadrul inspecțiilor fiscale, conform regulilor în vigoare.

6. Ce conține dosarul prețurilor de transfer

Un dosar de prețuri de transfer include 3 secțiuni mari:

 • partea descriptivă a grupului și a societății analizate. Prezintă descrierea grupului și a societății analizate, elaborează o matrice care include toate entitățile și fluxurile grupului, istoricul, structură juridică și alte informații;
 • analiza funcțională și identificarea activităților cu valoare adăugată și a fluxului creator de valoare din cadrul grupului. Se bazează pe discuții cu persoane-cheie din departamentele societății pentru a identifica activitățile realizate în cadrul societății și grupului.
 • analiza economică și documentarea rezonabilității prețurilor de transfer prin metoda comparării prețurilor, metoda cost plus, metoda prețului de revânzare, metoda marjei nete, metoda împărțirii profitului. Necesită un break down al contului de profit și pierdere pentru a identifica marja de profit pe fiecare tip de activitate/tranzacție cu persoane afiliate.

7. Unde se depune dosarul de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer nu trebuie depus la ANAF!

Acesta trebuie prezentat în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a organului de inspecție fiscală (atât în cadrul, cât și în afara unei acțiuni de inspecție fiscală) începând cu data de 25 martie (pentru cotribuabili mari care depășesc pragurile de materialitate) și în termen de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile (numai în cazul unei acțiuni de inspecție fiscală) pentru celelalte categorii de contribuabili care depășesc pragurile de materialitate.

8. Care este legislația aplicabilă

Legislația prețurilor de transfer are în centru ideea de impozitare a profitului la nivelul societății/statului unde este obținut. Implementarea ei la nivel internațional și la nivelul României reglementează transferurile trans-frontaliere, asigură o bază impozabilă corectă și previne transferul artificial al profiturilor în jurisdicții fiscale în care există anumite interese ale acționarilor (rată de impozitare redusă, țară de rezidență, etc.).

Această ramură a legislației fiscale este rezultatul activității Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a emis o serie de recomandări preluate de legislațiile locale ale statelor membre, cât și de statele ne-membre OCDE (printre care se numără și România).

Principiul de bază al recomandărilor poartă denumirea ”arm’s length” – principiul ”lungimii de braț” – care stipulează că prețurile practicate între afiliați trebuie să fie încheiate la un preț de piață sau un preț convenit între persoane independente pentru tranzacții similare și în condiții de piață liberă.

Recomandările OCDE au fost preluate cu titlu de lege în diferite jurisdicții ale lumii și au rezultat în obligativitatea pregătirii dosarului de prețuri de transfer.

Citeste si Servicii de Contabilitate
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR

Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Un auditor financiar este o persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in conditiile specificate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

In Romania, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari.

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura, in baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei:
• audit financiar;
• audit intern;
• consultanta financiar-contabila si fiscala;
• asigurarea managementului financiar-contabil;
• pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
• expertiza contabila;
• evaluare;
• reorganizare judiciara si lichidare.

Auditorii financiari pot desfasura activitatile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.

Ce este auditul financiar

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

 

Ce este auditul intern?

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

El poate fi exercitat atat de persoane din interiorul organizatiei in cauza, cat si de persoane din exteriorul acesteia.

Auditul intern are scopul:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

Persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art. 23 din OUG nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.

Raportari diverse catre grup sau diverse analize financiare

Doriti sa investiti intr-o noua afacere sau pur si simplu intr-o oportunitate? Impreuna putem determina daca aceasta este sau nu o oportunitate. Eliminati orice factor de risc printr-o analiza financiara care are menirea si rolul determinant in decizia dumneavoastra de finantare.

Analizam planul dumneavoastra de afaceri unde vom inspecta cu precadere urmatoarele elemente:

 • Previziunea costurilor şi a veniturilor
 • Bilanţul şi balanţa
 • Contul de profit şi pierdere
 • Fluxul de numerar
 • Analiza punctului critic

In urma analizei financiare va vom oferi un raport ce face referire la urmatoarele aspecte esentiale in obtinea unor previziuni pozitive:

 • sustenabilitatea afacerii,
 • rentabilitatea capitalurilor şi previziunea profiturilor,
 • solvabilitatea,
 • lichiditatea şi nevoia de capital.
 • daca aveti deja o investitie va sprijinim in elaborarea unor raportari ample catre management/actionari care sa prezinte imaginea clara a afacerii.

Alaturi de noi va asigurati ca investitia dumneavoastra poate fi una de succes.

Audit financiar si statutar

Aveti o societate comerciala ce dispune de un departament intern de contabilitate?

Doriti sa va asigurati ca operatiunile sau taxele platite sunt corect calculate?

Aveti indoieli legate de frauda sau de capacitatea capitalului uman?

Sunteti obligati de catre autoritati sa aveti situatii financiare auditate?

Va cere actionarul o opinie ca situatiile financiare sunt conforme cu realitatea?

Atunci cu siguranta puteti achizitiona servicii oferit de societatea noastra.

Veti obtine mult mai mult de atat. Va oferim nu doar opinii, ci si solutii usor de implementat care sa va ajute in activitatea zilnica a departamentului de contabilitate si care sa va ajute sa evitati savarsirea  de  greseli  si  eventuale  neglijente.

Societatea noastra prin serviciul de Audit financiar va ofera o activitate independenta ce vine in sprijinul inbunatatirii activitatii si organizarii societatilor comerciale si in sprijinul actionarilor.

Va ajuta sa fiti mai eficient si sa va perfectionati segmentul de management al riscurilor, de control si guvernare. Auditul intern va ofera o consiliere corecta care sa va ajute sa adaugati valoare activitatii financiar-contabile a societatii dumneavoastra.

Auditul financiar realizat de societatea noastra include si o mai buna intelegere a termenilor de :

 • control intern,
 • proceduri si plolitici contabile standardizate
 • eliberare si identificare riscuri de management
 • eliminari conflicte de interese,
 • plus de valoare/valoare adaugata,

Optimizare taxe

Prin serviciul de optimizare taxe contabilitate, dorim sa oferim clientilor nostri posibilitatea de a reduce costurile societatilor pe care acestea le conduc, cu sume uneori importante ce se regasesc intr-o buna administrare a taxelor si impozitelor datorate statului.

Putem plati mai putin Taxa pe Valoare Adaugata, daca ne insusim un comportament ce ne ajuta sa ne preoptimizam aceasta taxa. Spre exemplu sa fim mai atenti la unele cheltuieli ce ne genereaza aceasta taxa sau sa fim atenti la acele cheltuieli ce nu se incadreaza in categoria de cheltuieli deductibile. Un banal sfat de a ne pune CUI pe bonul primit la benzinarie cand alimentam autoturismul, ne poate ajusta valoarea platita catre stat cu sume uneori considerabile. Daca alimentam lunar cu combustibil in valoare de 1.000 de lei, TVA-ul reprezinta 240 lei. Daca inmultim aceasta valoarea la un an intreg, am fi putut economisi 2.900 lei. Suntem siguri ca intr-o perioada de criza, acesti bani ne sunt folositori in alte scopuri.

Prin respectarea cu strictete a legislatiei in vigoare, ajutam clientii nostri sa isi optimizeze calculele de impozit si taxe, printr-o consultanta contabila constanta, prin mentinea cash flow-ului societatii dumneavoastra in parametri doriti, corelarea fluxului de incasari cu cel al platilor, aceste aspecte ducand la o stabilitate si o reducere a cheltuielilor lunare sau trimestriale.

Suntem o societate de contabilitate ce optimizeaza in pachetul standard de servicii oferite o preoptimizare a taxelor catre clientii sai. Puteti beneficia de acest serviciu fie ca ne deveniti client, fie prin achizitionarea separata acestor servicii.

Va garantam ca nu veti regreta.

Consultanta fiscala

Uneori nu avem timp sau cunostintele necesare pentru a citi sau interpreta legislatia de specialitate care sa ne poata avantaja sau sa ne ajute in bunul mers al afacerii noastre. Atunci avem nevoie de un specialist in consultanta de fiscalitate sau de servicii de fiscalitate. Sunt multe societati de contabilitate care ofera aceste servicii, dar nu sunt multe ce pot cu adevarat sa le presteze la un standard inalt. Sunt societati de avocatura, de exemplu, care cer taxe enorme pentru a oferi o solutie demna de luat in calcul. Doar ca ei nu sunt specialisti in domeniul financiar – contabil, ci avocati. Este normal sa aibe un asemenea cost daca ofera un serviciu auxiliar. Puteti obtine aceeasi solutie cu un cost mult mai redus, oferita de o societate de contabilitate. O greseala comuna este aceea ca se incurca consultanta contabila cu serviciile de fiscalitate, si aceasta eroare poate produce daune printr-o alegere eronata a clientului in urma unui sfat neavizat.
Pe plan intern respectarea legislatiei va scuteste de plata inutila a amenzilor, de reusita in fata controalelor financiar – contabile venite din partea autoritatilor.

Societatea noastra va ofera servicii de fiscalitate ce includ:

– Consultanta privind legislatia financiar – contabila
– Suport in calculul taxelor directe sau indirecte precum:

 • TVA
 • Procedura de rambursare
 • Persoane impozabile,
 • Operatiuni impozabile,
 • Impozit pe profit accize
 • Taxe locale
 • Accize

Consultanta contabila

Consultanta contabila este foarte importanta atunci cand vrem sa incepem o noua afacere fara sa gresim inca de la inceput. Ce a fost valabil ieri nu inseamna ca este si azi, si astfel ne este greu sa ne organizam si suntem supusi greselilor. La nivelul anului 2012-2013 s-au modificat atat de multe aspecte importante incat nu ne mai permitem sa infiintam o societate comerciala sau o PFA fara sa avem o sedinta de consultanta contabila oferita de catre un specialist contabil.

De exemplu, statutul de TVA a fost scos din optiune cand infintam o societate, acum se acorda doar in baza unui dosar si a unui scoring acceptabil, acum orice societate nou infintata este considerata ca fiind microinteprindere, indiferent ca este producatoare sau face comert, o PFA, poate avea angajati, microinteprinderea nu mai este obligata sa aiba minim 1 angajat, si multe, multe alte modificari. Este greu sa te organizezi cand sunt atat de multe schimbari, mai ales daca in ultimii ani ai fost retras de pe piata.

 

Oferim acest serviciu si clientilor din afara tarii, prin mijloace electronice de comunicare.

Acoperim cu suces si partea de salarizare sau de resurse umane, oferind clientilor nostru consultanta contabila si de resurse umane pentru delegari, angajari personal din spatiu UE sau non UE.

Calcul salarial, concedii medicale, expertize, intocmire dosare de personal, adeverinte si multe alte documente de specialitate.

Puteti apela cu incredere, toate sediile noastre va stau la dipozitie si va puteti programa telefonic sau on line pentru a benefica de un cost redus la serviciile noastre, servicii ce va scutesc cu siguranta de plati inutile, si de ce nu, de o investitie paguboasa.

Salarizare

Salarizarea se poate integra in tariful de contabilitate sau poate face obiectul unui contract separat. In oricare dintre variante nu este optionala integrarea sa in modulul de contabilitate, deoarece aceasta operatiune contine calcule si implicit plati catre bugetul de stat. Aceste plati se inregistreaza in contabilitatea societatii dumneavoastra, ea constituid cheltuiala deductibila in cazul unei societati cu impozit pe profit, sau scaderea din casa in cazul unei microintreprinderi.
De obicei, se realizeaza o confuzie intre salarizare si resurse umane. Acesta din urma trateaza situatii legate de capitalul uman si nu implica realizare de declaratii sau achitarea unor taxe catre stat.

Noi consideram ca este necesar ca dumneavoastra sa fiti corect informat. Sunt multi cei ce marturisesc ca stiu sa calculeze un salariu, dar va garantam ca nu este mereu adevarat. Cand vorbim de salarizare ne gandim obligatoriu la declaratia 112, declaratie ce se depune exclusiv on-line, in baza unui certificat digital. Ca o societate de contabilitate sau de alta natura sa poate depunde aceasta declaratie este necesar sa primeasca o procura notariala din partea clientui sau, sa o inregistreze la ANAF, ca apoi sa poata utiliza certificatul sau digital pentru depunerea declaratiei. In tot acest timp, este necesara preluarea sau introducerea angajatilor intr-un program unic ce se numeste REVISAL. Pentru a putea realiza aceasta operatiune, societatea de contabilitate trebuie sa se inregistreze la ITM ca fiind societatea ce reprezinta clientul si care sa aiba drept de folosire REVISAL. In ceea ce priveste salarizarea si taxele aferente este important de precizat ca pana intr-un numar de 3 angajati, depunerea declaratiei 112 se face trimestrial, iar dupa acest numar, lunar. Este un amanunt foarte important deoarece puteti avea o cheltuiala mai mare o data la 3 luni, caci se realizeaza in perioada de calcul pe profit, si acest lucru va poate genera probleme de cash flow ( rezerva de numerar ce circula in societate in acel moment)

Mereu citim pe diferite site-uri de profil, unele chiar ale unor societati comerciale ce trateaza un asemenea domeniu, ca in salarizare se realizeaza contractele de munca, fisele de post, sau alte documente, ce au mai degraba sfera de aplicabilitate in partea de resurse umane, decat de salarizare.

Salarizarea se realizeaza de catre un contabil, partea de resurse umane de catre un inspector, specialist sau chiar manager de resurse umane.

Societatea noastra va ofera consultanta, consiliere si realizare de documentatie in orice situatie legata de salarizare sau de resurse umane, dupa cum urmeaza:

 • Dosare de personal
 • Intocmire contracte munca
 • Fise de post
 • Depunere declaratie 112
 • Stat salarii
 • Regulament ordine interioara
 • Adeverinte medic familie sau dovada angajare
 • Acte aditionale
 • Gestionare REVISAL
 • Calcul salariu

Doar apeland la societati specializate puteti evita orice neplacere cauzata de un calcul eronat de impozit, sau chiar de o nerespectare a legii in ceea ce priveste angajatii dumneavoastra.