CERE OFERTA  Servicii salarizare! office@teaha.ro 021-407.49.00

Salarizare & HR

Specialiștii noștri, cu o experiență vastă în domeniu, vă pot oferi suportul și asistența necesară în activitatea de salarizare și administrare personal. Standardele înalte de confidențialitate oferite de către compania noastră reprezintă totodată un plus. Prin externalizarea serviciilor de salarizare si administrare personal veţi evita desele erori care se fac în aplicarea prevederilor legale, preîntâmpinând astfel urmările neplăcute ale acestora: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă sau procese interminabile.

Gama serviciilor de salarizare şi administrare personal include:

ADMINISTRARE DE PERSONAL

Servicii legate de încheierea contractelor individuale de muncă                     

Întocmirea contractelor individuale de muncă și gestionarea acestora de la data începerii activității până la încetarea acesteia. Va fi utlizat formatul standard elaborat de către Ministerul Muncii sau cel utilizat de către client, conform politicilor sale interne și în baza informațiilor furnizate, cu respectarea cerinţelor legale.

Servicii legate de întocmirea actelor de modificare a contractelor individuale de muncă                                                                                                                                     

Întocmirea actelor adiţionale în baza modificarilor intervenite asupra clauzelor din contractele individuale de muncă comunicate de către client, cu respectarea cerinţelor legale.

Servicii legate de întocmirea deciziilor de încetare şi suspendare a contractelor individuale de muncă                                                                                                      

Întocmirea deciziilor de încetare sau suspendare a contractelor individuale de muncă în baza informaţiilor furnizate de către client, cu respectarea cerinţelor legale.

Întocmirea notelor de lichidare .

Întocmirea adeverinţelor de vechime pentru perioada lucrată în cadrul companiei.

Revisal- Registrul de evidenţă al salariaţilor                                                   

Transmisterea tuturor informaţiilor legate de încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă în aplicaţia on-line a Inspecţiei Muncii, cu respectarea cerinţelor legale.

Reprezentarea clientului în faţa autorităţilor                                                              

Clientul este reprezentat în relaţia cu autorităţile (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Agenţia de Şomaj) în cazul unui control iniţiat de către acestea.

Alte documente                                                                                                                  

Întocmirea adeverinţelor pentru certificarea activităţii salariaţilor, adeverinţe solicitate de către autorităţi sau bănci.

Fişe de post                                                                                                                          

Întocmirea fişelor de post pe baza informaţiilor primite de la client.

Regulament Intern                                                                                                           

Întocmirea Regulamentului Intern

Contract Colectiv de muncă la nivel de unitate                                                      

Întocmirea Contractului Colectiv de muncă la nivel de unitate.

Cercetare disciplinară                                                                                                     

Întocmirea documentelor necesare în cazul cercetărilor disciplinare ale salariaţilor.

SALARIZARE

Calcul salarial                                                                                                                          

Calculul ştatelor de plată lunare, în baza informaţiilor conţinute de contractele individuale de muncă, a pontajelor lunare, şi alte documente transmise de către client.

Întocmirea următoarelor rapoarte lunare:

 • Stat de plată standard
 • Raport salarii pe centre de cost
 • Sinteză contribuţii sociale
 • Raport salarii nete (pentru plăţile on-line)
 • Alte rapoarte solicitate de client

Declaraţii lunare

Întocmirea şi transmiterea Declaraţiei lunare 112 privind contribuţiile salariale.

Declaraţii anuale                                                                                                                  

Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor anuale privind contribuţiile salariale și impozitul pe venit.

Fluturaşi de salarii                                                                                                            

Întocmirea fluturaşilor de salariu lunari.

Întocmirea cererilor de recuperare a creanţelor                                                      

Întocmirea şi depunerea la Casa de Sănătate a dosarelor pentru recuperarea sumelor privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Plata on-line a salariilor                                                                                                                

La cerere, plata on-line a salariilor prin intermediul aplicaţiei bancare selectată de către client sau transmiterea către client a informațiilor privind sumele de plată pentru salarii.

Plata on-line a contribuţiilor salariale                                                                                    

La cerere, plata on-line a contribuţiilor salariale prin intermediul aplicaţiei bancare selectată de către client sau transmiterea către client a informațiilor privind sumele de plată pentru contribuții salariale.

Rapoarte concedii de odihnă                                                                                        

Întocmirea rapoartelor privind concediile de odihnă efectuate.

AUDIT

Audit dosare de personal:

 • Verificarea tuturor dosarelor de personal şi a corectitudinii documentelor care au legatură cu raporturile de muncă;
 • Întocmirea raportului cu privire la situaţia constatată în urma verificărilor;
 • Înaintarea planului de măsuri pentru remedierea deficienţelor.

Audit salarizare:

 • Verificarea statelor de plată pe o perioadă de 3 ani şi a documentelor care stau la baza calculului salarial;
 • Întocmirea raportului cu privire la situaţia constatată în urma verificărilor;
 • Înaintarea planului de măsuri pentru remedierea deficienţelor.
Citeste si Audit, Payroll & HR
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari , preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR