Expert Contabil Bucuresti

Firma de servicii contabile s-a înfiintat în 1997, în București, din dorința de a aborda contabilitatea într-un mod diferit. expertul contabil lucrează împreuna cu firma dumneavoastră ca o echipă, într-un parteneriat avantajos. Combinația unică de experiență și cunoștințe a fost creată special pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră.

Obiectivul principal al unui expert contabil îl reprezintă găsirea celor mai bune soluții la problemele de afaceri și contabilitate ale clienților, oferirea de sprijin și asistență specializată pentru dezvoltarea și punerea în practică a unor noi concepte de afaceri în contextul legislației fiscale actuale.

Ce face un expert contabil in Romania

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si contabililor autorizati si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Pentru profesia de expert contabil, se poate prezenta la examenul de admitere, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

  1. a) are capacitate de exercitiu deplina;
  2. b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:
a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare;
b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;

  1. c) efectueaza analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale; d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege;
  2. e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si informatica; f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale; g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;

    h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar si consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati.

In traducere libera, un expert contabil poate efectua activitati de audit financiar daca are si calitatea de auditor financiar, in baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari si, de asemenea poate efectua activitati de consultanta, daca are calitatea de consultant fiscal, in temeiul regulamentului de organizare si functionare a Camerei Consultantilor.

Expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Expertii contabili nu pot efectua pentru terti lucrarile conform cu profesia lor, in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

Expertii contabili garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii.

Relatiile expertilor contabili si societatilor comerciale de profit cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.

Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii incheiate in conditiile legii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili , in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:

  1. a) mustrare;
  2. b) avertisment scris;
  3. c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil pe o perioada de timp de la trei luni la un an;
  4. d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil.