Audit statutar, Audit Financiar

CERE OFERTA  Audit Financiar  !  office@teaha.ro 021-407.49.00

Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obţinute de aceasta.

Auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează (verifică) situaţiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activităţi şi operaţii specifice întreprinderii auditate, în virtutea unor dispoziţii legale (legea contabilităţii, legea societăţilor comerciale, legea pieţelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor întreprinderii (acţionari, asociaţi)

Auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale;

Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit

Auditorul statutar sau firma de audit este numit(a) de adunarea generala a actionarilor/asociatilor entitatii auditate.

Demiterea si demisia auditorilor statutari sau a firmelor de audit
Auditorii statutari sau firmele de audit pot fi demisi(demise) numai in cazul in care exista motive temeinice. Divergenta de opinii cu privire la tratamentele contabile sau la procedurile de audit nu reprezinta un motiv temeinic pentru demitere.
Entitatea auditata, auditorul statutar sau firma de audit informeaza organismul de supraveghere publica in legatura cu demiterea sau demisia intervenita pe durata mandatului si da o explicatie adecvata pentru motivele demiterii sau demisiei, dupa caz.