Expertiză contabilă şi audit 

Audit Financiar

Scopul auditului este de a constata daca situatiile financiare reflecta imaginea fidela a realitatii din cadrul companiei.

Serviciile de auditare se concretizeaza intr-un raport de audit financiar specific care va reflecta starea de sanatate a societatii. Acest raport reprezinta cartea de vizita a firmei, a conducerii unei companii in privinta credibilitatii financiare a acesteia in fata tuturor celor interesati, de la actionari, anagajati si clienti pana la autoritati fiscale, banci, institutii de reglementare, furnizori si clienti.

CERE OFERTA  Audit financiar !  office@teaha.ro 021-407.49.00

Servicii de Audit financiar in Bucuresti si Romania.

Firma noastra este specializata in servicii de audit financiar, realizand pentu dumneavoastra rapoarte de audit financiar complete. De asemenea, prin realizarea operatiilor economice in conformitate cu legile si reglemetarile in vigoare, auditorii notstri se asigura ca toate riscurile fiscale si financiare sunt reduse la minim.

Auditorii nostri au o experienta vasta, in divesre domenii si indstrii, dobandind capacitatea de a va oferi siguranta de care aveti nevoie pentru afacerea pe care o desfasurati.

Echipa noastra incepe prin a intelege afacerea dumneavoastra, riscurile potentiale precum si procesele administrative, concluzionand cu un audit eficient pentru dumneavoastra. Expertii nostri in audit financiar detecteaza si indeparteaza cu rapiditate zonele de potential risc.

audit financiar, activitate de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare a unei societăţi comerciale, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

AUDIT, verificarea situaţiei unei societăţi comerciale la un moment dat, făcută de o persoană fizică sau juridică competentă, denumită auditor, verificare ce se încheie cu un raport către persoana sau organul care a numit auditorul, prin care se certifică situaţia supusă verificării. Auditul poate fi financiar contabil, fiscal, juridic, de marketing.

Oferim gama completă de servicii de audit, precum:

 • Audit complet al situaţiilor financiare individuale şi consolidate
 • Auditare financiară limitată
 • Due diligence financiar
 • Asistenţă în vederea întocmirii situaţiilor financiare individuale sau consolidate
 • Auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor cotate
 • Audit intern   

Auditul financiar are ca obiective:

a) reflectarea imaginii fidele a situaţiei patrimoniului şi a rezultatelor financiare în bilanţul contabil si in contul de profit si pierdere;

b) exprimarea unei opinii privind măsura în care situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a afacerilor entităţii economice la data bilanţului şi a rezultatelor exerciţiului încheiat, cu respectarea legilor în vigoare şi a practicilor din ţara în care entitatea economică auditată îşi are sediul social;

c) menţinerea calităţii şi coerenţei sistemului contabil, astfel încât să asigure certitudinea reflectării în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere, în mod corect, sincer şi complet a patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor exerciţiului;

d) îmbunătăţirea utilizării informaţiei contabile;

e) aprecierea performantelor şi eficienţei sistemelor de informare şi organizare.

Societatea noastră respectă în totalitate Codul Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) 

 • Integritate – suntem sinceri şi oneşti în toate relaţiile profesionale şi de afaceri;
 • Obiectivitate – suntem imparţiali, evităm conflictele de interese sau influenţele nedorite ale altor părţi, care pot prevala asupra raţionamentului profesional sau de afaceri;
 • Competenţă profesională şi atenţia cuvenită – ne menţinem cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul cel mai înalt pentru a ne asigura că beneficiarii serviciilor noastre primesc servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică. Acţionăm în mod responsabil şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile;
 • Confidenţialitate – respectăm confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale şi de afaceri şi nu divulgăm astfel de informaţii către terţe părţi fără o autorizare specifică adecvată;
 • Comportament profesional – respectăm legile şi reglementările şi evităm orice acţiune care ar discredita profesia.