Servicii de Salarizare

Calcul salarial

 • Calculul ştatelor de plată lunare, în baza informaţiilor conţinute de contractele individuale de muncă, a pontajelor lunare, şi alte documente transmise de către client.
 • Întocmirea următoarelor rapoarte lunare:
  • Stat de plată standard
  • Raport salarii pe centre de cost
  • Sinteză contribuţii sociale
  • Raport salarii nete (pentru plăţile on-line)
  • Alte rapoarte solicitate de client

Declaraţii lunare

 • Întocmirea şi transmiterea Declaraţiei lunare 112 privind contribuţiile salariale.

Declaraţii anuale

 • Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor anuale privind contribuţiile salariale și impozitul pe venit.

Fluturaşi de salarii

 • Întocmirea fluturaşilor de salariu lunari.

Întocmirea cererilor de recuperare a creanţelor

 • Întocmirea şi depunerea la Casa de Sănătate a dosarelor pentru recuperarea sumelor privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Plata on-line a salariilor

 • La cerere, plata on-line a salariilor prin intermediul aplicaţiei bancare selectată de către client sau transmiterea către client a informațiilor privind sumele de plată pentru salarii.

Plata on-line a contribuţiilor salariale

 • La cerere, plata on-line a contribuţiilor salariale prin intermediul aplicaţiei bancare selectată de către client sau transmiterea către client a informațiilor privind sumele de plată pentru contribuții salariale.

Rapoarte concedii de odihnă

 • Întocmirea rapoartelor privind concediile de odihnă efectuate.