Servicii de Contabilitate

Servicii de contabilitate si consultanta financiar – contabila.

Una dintre ofertele de bază ale Teaha Management Consulting este grupată în jurul activității de contabilitate și oricine cunoaște avantajele serviciilor de contabilitate externalizate va aprecia acest lucru. Oferta noastră include o gamă largă de servicii, de la contabilitatea costurilor la contabilitatea financiară, consultanța contabilă până la contabilitatea bilanțului.

Oferim în special:

 • Servicii complete de contabilitate în conformitate cu reglementările locale și internaționale
 • Elaborarea și depunerea declarațiilor fiscale în conformitate cu reglementările în vigoare
 • Consultanță și asistență în toate aspectele contabile
 • Elaborarea și emiterea declarațiilor fiscale car
 • Consultanță privind organizarea contabilității bilanțului și a contabilității costurilor conform legilor în vigoare
 • Formarea angajaților cu privire la modul în care ar trebui să fie emise documente justificative, precum și la fluxul acestora
 • Asistență pentru selectarea software-ului contabil adecvat, în funcție de linia de afaceri a companiei și de necesitățile clientului
 • Certificarea rapoartelor financiare
 • Verificarea periodică a contabilității clienților
 • Întocmirea situațiilor financiare anuale și semestriale
 • Întocmirea și trimiterea rapoartelor lunare către clienți în funcție de cerințele acestora
 • Întocmirea și trimiterea declarațiilor Intrastat
 • Raportarea către Banca Națională a României cu privire la creditele din străinătate
 • Actualizarea datelor companiei la Autoritatea Fiscală competentă
 • Obținerea Certificatelor de Atestare Fiscală

Este evident că ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea înregistrărilor  noastre și încadrarea în termenele de depunere a declarațiilor fiscale sau pentru îndeplinirea altor obligații în legătură cu instituțiile statului.

 • Preluarea de la CLIENT a documentelor, ordonate, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare;
 • Introducerea documentelor primare (casa, facturi primite, facturi emise, deconturi, banca);
 • Întocmirea, actualizarea şi înregistrarea conturilor extrabilanţiere, be baza unor tabele întocmite în Excel;
 • Înregistrarea mijloacelor fixe, a amortizărilor şi întocmirea balanţei mijloacelor fixe;
 • Efectuarea închiderii de lună;
 • Verificarea balanţei de verificare cu modulele de salarii,
 • Verificarea jurnalelor de TVA;
 • Calculul şi înregistrarea veniturilor şi a TVA;
 • Calculul impozitului reţinut la sursă pe veniturile obţinute de furnizorii nerezidenţi;
 • Listarea registrelor specifice ale societăţii: registrul de casă, de bancă, jurnalele de TVA, registru jurnal si balanţa analitică;
 • Întocmirea si trimiterea ordinelor de plata către CLIENT;
 • Informare periodică în limba germană, cu noutatile din legislaţia fiscală;
 • Completarea trimestrială a Registrelor fiscale;
 • Completarea trimestrială a Registrului de Evidenţă fiscală;
 • Completarea anuală a Registrului Inventar;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plata la Bugetul de Stat”;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei 300 – “Decont de Taxa pe Valoare Adăugată”;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei de fond de mediu pentru ambalaje;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei trimestriale 390 – “Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei semestriale 394 – “Declaraţie informativă privind livrările / prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei
 • anuale 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei anuale 205 – “Declaraţie informative privind impozitul reţinut cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit”;
 • Întocmirea şi depunerea „Declaraţiei anuale de cifra de afaceri”;
 • Listarea şi transmiterea către CLIENT a balanţei lunare de verificare, a soldurilor clienţilor şi furnizorilor acestora;
 • Întocmirea bilanţului annual, inclusiv întocmirea deciziei Adunării Generale a Asociaţilor, a raportului de gestiune şi a declaraţiei administratorului;
 • Întocmirea bilanţului intermediar;
 • Arhivarea şi păstrarea documentelor ultimelor 3 luni;

La cerere, viramentul online al contribuţiilor sociale.

 

Citeste si consultanta-fiscala
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR

Servicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitateServicii de contabilitate

 

Servicii de contabilitate  Servicii de contabilitate  Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate

Servicii de contabilitate  Servicii de contabilitate  Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate Servicii de contabilitate