În a doua jumătate a anului companiile au operat scăderi semnificative la valorile previzionate anterior pentru cifra de afaceri, profitul, numărul de angajaţi, nivelul salariilor şi al investiţiilor din acest an.

 

Procentul companiilor care se aşteaptă la scăderea profitului este acum 20% faţă de numai 6% la începutul anului, iar al celor care spun că nu fac investiţii în 2017 este de 26% în a doua jumătate a anului faţă, de 10% în semestrul anterior, conform studiului „Evoluţia afacerilor în 2017” lansat  de companii de consultanţă.

Faţă de prima jumătate a anului 2017, perspectiva de creştere a companiilor rămâne şi mai conservatoare. În ultimele 6 luni, vedem o uşoară creştere procentuală a companiilor care se aşteaptă la cifre de afaceri negative în acest an, de la 13% la 17%.

În construcţii şi imobiliare numărul companiilor care prevăd o creştere a cifrei de afaceri în 2017 este de 65% în a doua jumătate a anului faţă de 83% anterior. În cazul companiilor de IT numai 65% preconizează creşteri acum, faţă de 89% la începutul anului, iar în cazul firmelor de servicii profesionale procentul scade tot la 65% faţă de 94% anterior.

Previziunile privind evoluţia profitului în a doua parte a anului 2017 sunt mai pesimiste. Deşi 31% dintre companii (faţă de 32% anterior) se aşteaptă ca profitul lor să crească cu 1%-5%, 19% se aşteaptă ca profitul companiei să fie mai mare cu 5%-10% şi 10% previzionează să obţină creşteri de la 20% la peste 30%. Cea mai mare scădere o vedem pe palierul 10%-20% unde procentul scade de la 21% la 12%. De asemenea, în septembrie 2017, 28% dintre companii (faţă de 12% anterior) au aşteptări negative în legătură cu profitul pe care îl vor avea în 2017.

La nivel de industrii, 20% dintre firmele de IT preconizează o creştere a profitului de 10-20%, în timp ce 40% dintre firmele de producţie industrială se aşteaptă la un profit în creştere cu 1%-5%, la fel ca 50% din turism, 64% din transporturi şi 83% dintre companiile de utilităţi şi energie.

Conform rezultatelor cercetării, 26% dintre companii (faţă de 10% în prima parte a anului) spun că nu vor face investiţii în 2017. Mai mult, companiile care vor să crească investiţiile scad de la 79% în martie la 68% în septembrie 2017. Observăm, de asemenea, că pe acest palier pozitiv, doar 15% dintre firme vor să îşi crească investiţiile cu 10%-30% faţă de 36% anterior. Cele mai multe firme din telecomunicaţii (50%), contrucţii şi imobiliare (38%) şi din servicii profesionale (25%) spun că nu fac investiţii în acest an.

Companiile care nu se aşteaptă la nici o creştere a numărului de angajaţi în 2017 cresc ca procent de la 17% în martie la 24% în septembrie 2017. În acelaşi timp, 28% dintre companii faţă de 39% anterior spun că se aşteaptă ca personalul lor să crească cu 1%-5% în acest an. Doar 15% dintre companii (faţă de 24% în martie 2017) se aşteaptă ca numărul de angajaţi să crească cu 5%-10%.

Dintre toate cele 12 industrii analizate comparativ, numai în telecomunicaţii şi servicii profesionale sunt cele mai multe companii (50% şi respectiv 31%) care spun că menţin şi în 2017 acelaşi număr de angajaţi ca în 2016.

Dacă la începutul anului 93% dintre companii previzionau creşteri salariale, numai 6 luni mai târziu procentul lor scade la 84%. Cele 9 puncte procentuale din diferenţă se transferă la companiile care spun că nu vor creşte nivelul salariilor în 2017. O altă ajustare importantă este la companiile care se aşteptau ca salariile să crească între 5% şi 10%. Procentul lor scade la 31% în septembrie de la 41% în martie 2017. De asemenea, companiile care previzionau salarii în creştere cu 10%-20% scad cu 5 puncte procentuale în aceste 6 luni.

Industriile în care cele mai multe companii spun că vor creşte salariile cu 10%-20% în acest an sunt: industria farmaceutică şi de sănătate (38%), construcţii şi imobiliare (35%), cercetare şi dezvoltare (33%) şi agricultură (30%).

Cele mai importante provocări pentru companii în a doua jumătate a anului 2017 sunt: instabilitatea politică şi legislativă (54% faţă de 28% în prima parte a anului), starea generală a economiei (49% faţă de 41%), problemele cu forţa de muncă (35% faţă de 17%), creşterea accentuată a nivelului salariilor (27% faţă de 13%) şi reducerea nivelului investiţiilor interne (21% faţă de 23%). Practic tot tabloul se rearanjează.

Cele mai importante oportunităţi pentru companii în a doua jumătate a anului 2017 sunt: creşterea consumului (la 65% faţă de 19% în prima parte a anului), exportul şi deschiderea altor pieţe (59% faţă de 33%), digitalizarea şi oportunităţile din online (42% faţă de 37%), parteneriatele create cu alte companii (31% faţă de 27%) şi accesarea fondurilor europene (30% faţă de 17%).

Studiul privind percepţia managerilor asupra evoluţiei mediului de afaceri românesc în a doua jumătate a anului 2017 are la bază un chestionar care analizează percepţiile a 308 executivi de top provenind din companii cu activitate în diverse industrii. Chestionarul a fost aplicat în perioada 28 august – 29 septembrie 2017. 5% dintre respondenţi provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, 18% din companii cu cifră de afaceri între 10-50 milioane euro, 42% cu cifra de afaceri între 1-10 milioane euro şi 35% sub 1 milion de euro cifră de afaceri. 52% dintre respondenţi au funcţia de CEO/Preşedinte/Director General.

Sursa MEDIAFAX

Lasă un răspuns