Scutirea la impozitul pe veniturile programatorilor

Ordinul MFP nr. 2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial nr.22 din 9 ianuarie 2017, reglementeaza modul in care programatorii beneficiaza de scutirea la impozitul pe venitul din salarii in anul 2017, ocazie cu care sunt enumerate si documentele justificative.

Astfel, principala modificare este eliminarea conditiei ca angajatorul sa fi realizat in anul precedent venituri din vanzarea de softuri de 10.000 USD.

Practic se poate acorda aceasta scutire inca de la inceputul unei activitati ce presupune crearea de programe pentru calculator.

Este important de precizat faptul ca ordinul se aplica incepand cu 1 februarie 2017 (luna urmatoare publicarii in Monitorul Oficial.)

Potrivit reglementarilor amintite, scutirea se acorda la angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), cu respectarea mai multor conditii cumulative:

 • posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta,
 • angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Documentele justificative pentru scutirea de impozit sunt:

 • actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor
 • copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de munca;
 • statul de plata intocmit separat pentru angajatii
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului,
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.
 • Ocupatiile pentru care se acorda scutirea de impozit sunt:
 • Administrator baze de date
 • Analist
 • Inginer de sistem in informatica
 • Inginer de sistem software
 • Manager de proiect informatic
 • Programator
 • Proiectant de sisteme informatice
 • Programator de sistem informatic

In concluzie, incepand cu 1 februarie, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator, vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii.

Lasă un răspuns