Regimul dobânzilor și penalităților de întârziere

Și în 2016, ca în prezent, dobânzile vor fi calculate pentru fiecare zi de întârziere.

Cu toate acestea, din 2016, valoarea dobânzii va fi redusă la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, de la 0,03% cât este în prezent.

În plus față de cele menționate mai sus, și penalitățile de întârziere vor fi micșorate, de la valoarea actuala, de 0,02%, la 0,01% pe fiecare zi de întârziere.

Noul Cod de procedura fiscală include un nivel de 1% al majorărilor de întârziere pe lună sau fracțiune de lună în cazul obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, față de 2% in prezent.

Conform Noului Cod de procedura fiscalăpenalitatea de nedeclarare este o obligație fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

Concret, pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil / plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul / plătitorul va datora, din 2016, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Conform reglementărilor din noul Cod de procedură fiscală, penalitatea nu va fi stabilită de organele fiscale, dacă aceasta este mai mică de 50 lei.

În schimb, penalitatea de nedeclarare s-ar putea majora cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare.

De asemenea, noul Cod de Procedură Fiscală mai prevede că penalitatea de nedeclarare ar putea fi redusă cu 75%, la cererea contribuabilului / plătitorului, dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie:

  • se sting prin plată sau compensare;
  • sunt eșalonate la plată, în condițiile legii. În acest caz, reducerea se va acorda la finalizarea eșalonării la plata.

 Aplicarea penalității de nedeclarare nu va înlătura obligația de plată a dobânzilor și penalităților de întârziere.

Penalitatea de nedeclarare nu se va aplica dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil / plătitor și stabilite de organele de inspecție fiscala prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale, de către contribuabil / plătitor, potrivit interpretării organului fiscal, cuprinsa în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii.

Legea nr. 207/2015, prin care este aprobat noul Cod de procedura fiscala, a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 și va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Lasă un răspuns