Obligaţia de auditare a societăţilor pentru situaţiile financiare datate 31 decembrie 2015

Urmatoarele societati sunt obligate sa ceara auditarea societatilor comerciale la 31.12.2015:

  1. Entităţile mijlocii şi mari-cele care la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

1.totalul activelor: 17.500.000 lei;

2.cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

3.numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

  1. Entităţide interes public, definite conform prevederilor legale in vigoare.

III.Entităţile mici care, la data bilanţului, depăşesc limitelea cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

  1. a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
  2. b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
  3. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Atragem atenţia că, prin excepţie de la regula generală impusă de Ordinul 1802/2014, Ordinul 123/2016 prevede obligaţia de auditare dacă, pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, limitele a cel puţin două dintre cele trei criterii menţionate sunt depăşite. Cu alte cuvinte, pentru situaţiile financiare ale anului 2015 obligaţia de auditare se judecă doar ȋn baza ȋndeplinirii criteriilor pentru un singur an şi nu pentru doi ani consecutivi.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile de mărime pentru ȋncadrarea ȋn categorie şi pentru a decide obligaţia de verificare pe baza balanţei de verificare întocmite

la finele exerciţiului financiar ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

Subunităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului

Economic European aplică aceleaşi prevederi privind ȋncadrarea ȋn categoria de mărime şi a verificării obligaţiei de auditare, cu alte cuvinte analizează criteriile doar ȋn baza unui exerciţiu financiar şi nu a două exerciţii.

Lasă un răspuns