Majorările și penalitățile de întârziere

Majorările și penalitățile de întârziere aplicabile începând cu anul 2016

Termenul de prescripție, ca regulă generală, este de 5 ani. Atipică este data de la care începe acest termen de prescripție, respectiv termenul de prescripție începe de la data de 1 iulie a anului următor celui în care s-au născut obligațiile fiscale.

Practic, pentru impozitele aferente lunii ianuarie 2016, cu scadență pe 25 februarie 2016, termenul real de prescripție începe în 1 iulie 2017 și se finalizează la 30 iunie 2022.

Pentru impozitele și taxele sustrase la plată ca urmare a încălcării legislației penale, termenul de prescripție este de 10 ani de la data faptei considerate infracțiune.

Pentru neachitarea la scadență a impozitelor și taxelor datorate se vor plăti 3 tipuri de dobânzi și penalități, respectiv (art. 174-181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală):

  • dobânzi de întârziere în procent de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv 7,3%/an.
  • penalități de întârziere în procent de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv 3,65%/an.
  • penalități pentru nedeclarare aferente debitelor stabilite suplimentar cu ocazia inspecției, însă inclusiv pentru corectarea din proprie inițiativă a unor erori, penalitățile de întârziere sunt în procent de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv 29,2% / an.

Dacă aveți o eroare în depunerea unei declarații cu sume mai mici decât ar fi trebuit, penalitatea de nedeclarare este de aproape 30%, pe lângă celelalte două sancțiuni (dobânzi și penalități de întârziere). Desigur, organul fiscal este generos, nu ne mai dă amendă pentru depunerea unei rectificative.

Penalitatea se reduce cu 75% dacă plătești impozitele stabilite suplimentar prin decizia de impunere de la finele controlului.

Fiscul stabilește impozitele, le accepți așa cum sunt și beneficiezi de o reducere de 75% din penalitatea de nedeclarare. Dacă se contestă rezultatul inspecției nu mai beneficiezi de această reducere.

În total, ca pondere anuală, dobânzile și penalitățile de întârziere și penalitățile pentru nedeclarare vor avea în anul 2016 o rată de 40,15%, procent ce se va aplica din păcate nu numai asupra impozitelor neachitate din diverse considerente, ci și celor generate de erori contabile.

În anul 2015, dobânzile și penalitățile de întârziere sunt:

  • dobânzi: 0,03% / zi reprezentând 10,95% / an.
  • penalități de întârziere în sumă de 0,02% / zi reprezentând 7,3% / an.

Total procentual 2015: 18,25 % / an.

Creștere anuală 2016 comparativ cu 2015: 40,15 / 18,25 = 2,2   -> 220 % .

Lasă un răspuns