Impozitarea veniturilor obținute de programatori

In anul 2015 a aparut o modificare normativa importanta, in sensul ca poate fi considerat programator in acceptiunea scutirii de impozit pe venit data de art. 60 din noul Cod Fiscal orice persoana fizica absolventa a unei facultati, cu studii superioare de lunga durata, indiferent de domeniul studiilor.

Programatorii, scutiti de impozitul pe salarii – Ce conditii trebuie indeplinite

Din punct de vedere normativ, sunt obligatorii de respectat mai multe prevederi. Astfel, este necesara o analiza suplimentara privind veniturile realizate in anul anterior din comercializarea softului conform art. 1 lit. d) din OMFP nr. 835/2015, astfel:

“Art. 1. – (1) Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, in conformitate cu prevederile Codului, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa;
  • b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
  • c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
  • d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creatie de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.”

Din punct de vedere valoric, societatea poate sa beneficieze de scutirea la impozitul pe venit daca in anul precedent a realizat venituri mai mari de 10.000 dolari pentru fiecare programator la care acorda scutirea, venituri generate din comercializarea pe baza de contract a respectivului soft.

Notiunea de “comercializare” poate fi interpretata ca o vanzare directa a dreptului de proprietate, dar atat timp cat nu a fost limitata aceasta notiune la schimbul de proprietate, prin comercializare intelegem si alte forme de exploatare ale acestui soft, cum ar fi inchirierea catre terti

Lasă un răspuns