Auditarea situațiilor financiare

De la 1 ianuarie 2015 a intrat in vigoare OMFP nr. 1802/2014, care aprobă reglementările contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013. Elementele de noutate sunt generate de două abordări: prima, o reclasificare a entităților economice în categoriile microentități, entități mici, entități mijlocii si mari, iar în funcție de această clasificare, fiecare va întocmi situații financiare prescurtate sau cu mai multe componente. A doua abordare se referă la transpunerea în legislația națională a mai multor standarde IFRS față de cele deja existente.

Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 350 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Aceste criterii de clasificare se au în vedere la stabilirea formatului situațiilor financiare anuale și a numărului de componente ale acestor situații financiare.

Auditarea situațiilor financiare începând cu exercițiul financiar 2015

Sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru aceste entități se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două din cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

Lasă un răspuns