Archives

Acordarea liberelor platite pentru parinti

Regulile in functie de care salariatii parinti pot primi libere platite de la angajatori, in contextul epidemiei de coronavirus, au fost modificate de mai multe ori de la aparitia OUG 147/2020 si pana in prezent.

Cele mai recente modificari la OUG 147/2020, aplicabile de la inceputul lunii aprilie, au fost introduse prin Legea 59/2021.

Subliniem faptul ca noul act normativ a modificat regulile in asa fel incat zilele libere sa poata fi acordate indiferent ce scenariu de functionare a unitatilor de invatamant este valabil la un moment dat.

Unul dintre parinti poate cere libere angajatorului, pentru a-si supaveghea copilul in varsta de pana la 12 ani (sau 26 de ani, in cazul copilului cu dizabilitati), daca se limiteaza sau suspenda activitatile didactice ce presupun prezenta fizica a copiilor in scoli si in gradinite. Acest lucru se poate intampla fie in urma unei anchete epidemiologice, fie in urma hotararilor comitetelor teritoriale pentru situatii de urgenta. Liberele platite se acorda obligatoriu. Libere nu se acorda, printre altele, daca unul dintre parinti poate munci la distanta (munca la domiciliu sau telemunca), este in concediul de crestere a copilului, in concediu de odihna, in concediu fara plata sau in somaj tehnic.

Conform noilor modificari, dreptul la zile libere platite acopera intreaga perioada in care cursurile fizice sunt limitate sau suspendate.

De zile libere platite parintii vor putea beneficia pana la sfarsitul anului scolar, cu exceptia vacantelor si doar daca va fi suspendata prezenta fizica in unitatile de invatamant.

Potrivit legii 59/2021, in cazul familiilor monoparentale, parintele nu mai este obligat sa prezinte declaratia din partea ceiluilalt parinte ca nu a solicitat zile libere atunci cand cere angajatorului acest drept.

De asemenea, daca pana acum, potrivit OUG 147/2020, angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiau de zile libere, acum, potrivit noilor modificari, acesti angajati beneficiaza de zilele libere la cerere, dar numai cu aprobarea angajatorului.

In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile sus numite, doar unul dintre acestia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, acesta are dreptul la majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza.

Documente necesare:

In afara de cerere, parintii mai trebuie sa depuna la angajator o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, o copie a certificatului de nastere al copilului si, daca este cazul, o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani.

Precizam ca modelele cererii si declaratiei sunt disponibile in Ordinul Ministerului Muncii 1375/2020.

Indemnizatia acordata parintilor:

Potrivit dispozitiilor legale, indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar cel mult corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut in vigoare.

Indemnizatia este suportata initial din banii angajatorului si se recupereaza ulterior, de pe o luna pe alta.

Pentru indemnizatia acordata se datoreaza urmatoarele obligatii:

 • impozit pe venit ( 10%),
 • contributia la pensii – CAS (25%),
 • contributia la sanatate – CASS (10%) si
 • contributia la munca – CAM (2,25%).

Taxele se declara lunar prin formularul 112.

Pentru decontare, angajatorul depune o cerere la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), impreuna cu urmatoarele documente justificative:

 1. lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura (modelul la sfarsitul tematicii);
 2. copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;
 3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………….., legitimat/legitimata cu CI/BI seria ……. nr. ….., eliberata/eliberat de …………… la data de …………, CNP ……………., in calitate de reprezentant legal al angajatorului …………., avand CUI ……………., cu sediul social in localitatea …………………… str. …………….. nr. ….., judetul ……………/municipiul ………………., sectorul ….., telefon …………, fax ………………, e-mail ………………., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ………………………………….

Semnatura …………………….

Data ……………………

 1. dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Documentele se transmit electronic sau in format tiparit in cel mult 30 de zile de la data la care angajatorul a platit taxele aferente indemnizatiei.

Procedura si modelele documentelor sunt prevazute in Ordinul Agentiei Nationale de Munca 593/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 836 din data de 11 septembrie 2020.

Decontarea acopera atat indemnizatia neta a parintelui, cat si taxele aferente.

Decontarea se face efectiv in 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si a documentelor justificative.

Conform OUG 147/2020, angajatorii risca o amenda intre 1.000 si 2.000 de lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea liberelor. In total, inspectorii muncii pot aplica o amenda de pana la 20.000 de lei.

Mentionam ca liberele platite pentru parinti se mai pot acorda in baza Legii 19/2020, insa acest act normativ se refera la suspendarea cursurilor sau inchiderea temporara a unitatilor de invatamant din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate de autoritati. Daca OUG 147/2020 se aplica doar cat tine epidemia de coronavirus, Legea 19/2020 a fost data pentru a se aplica pe termen nedeterminat.

Baza legala:

 • Ordinul MMPS nr.1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art.2 alin.(3) din OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Legea 59/2021 privind aprobarea OUG nr.182/2020 pentru completarea OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;
 • OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Modificarea decontului de tva pentru grupul fiscal unic

Ca urmare a modificării decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300) prin Ordinul nr.632/2021 publicat în Monitorul Oficial nr.464 din data de 4 mai 2021, a fost introdusă o casetă în scopul bifării, în situația îndeplinirii de către reprezentantul grupului fiscal unic a obligației de depunere a decontului consolidat de taxă, pentru grupul fiscal constituit potrivit art. 269 alin.(9) din Codul fiscal. Caseta nu se bifează în situația depunerii de către reprezentantul grupului fiscal a decontului de TVA pentru activitatea proprie.

De asemenea, prin actul normativ menționat, a fost modificată Secțiunea ”Regularizări conform art.303 din Codul fiscal” din Instrucțiunile pentru completarea și depunerea formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, în sensul că la rândul 40 nu  se  preiau  sumele  reprezentând  TVA  care,  la  data depunerii  decontului,  nu  sunt  considerate  restanțe  conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație.

Acordarea facilitatilor in constructii (speta)

Situatie: O societate ABC SRL care are cod CAEN 4210 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) beneficiaza de facilitati fiscale conform art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal. In anul 2020 veniturile din constructii au fost in procent mai mare de 80% din totalul veniturilor.  In anul 2021, luna februarie, veniturile din constructii sunt de 20% din totalul veniturilor societatii.

Beneficiaza societatea de facilitati fiscale aferente salariilor pentru luna februarie 2021?

Solutie:

Ca regula generala, pentru aplicarea facilitatilor fiscale, societatea trebuie sa realizeze cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit.a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala.

Potrivit art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal, pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an, care au avut o cifra de afaceri din activitatile din domeniul constructiilor mentionate la lit. a) de la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate.

Reamintim faptul ca mecanismul de calcul al cifrei de afaceri a fost aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) nr.239/2019 si clarifica modul de aplicare al acestor prevederi.

Astfel, pentru societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an, se considera ca baza de calcul, cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal, precum si cifra de afaceri totala, realizate cumulat pe anul fiscal anterior.

Societatea existenta la data de 1 ianuarie 2021 procedeaza astfel:

 1. calculeaza raportul intre cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala pentru anul anterior 2020;
 2. in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel putin 80% din cifra de afaceri totala, facilitatile fiscale se acorda pe durata anului in curs 2021 cu respectarea conditiei prevazute la art.60 pct. 5 lit. a) referitoare la codurile CAEN din Codul fiscal pe toata perioada aplicarii facilitatilor fiscale;
 3. in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) pentru anul 2020 este de pana la 80% din cifra de afaceri totala, se procedeaza la determinarea indicatorilor cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala, pentru anul in curs 2021, conform principiului societatilor nou-infiintate; in acest caz, indicatorii cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala, se calculeaza cumulat de la inceputul anului 2021, pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv;
 4. pentru a beneficia de facilitatile fiscale, in cazul prezentat la lit. c), raportul intre cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala, trebuie sa fie in procent de cel putin 80%.

Prin urmare, in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului dintre cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala pentru anul 2020 este de cel putin 80%, facilitatile fiscale se acorda pe durata anului 2021, rezultatul inregistrat in luna februarie 2021 neproducand efecte cu privire la facilitatile acordate in anul 2021.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
 • Ordinul CNSP 239/2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecansimul de calcul al cifrei de afaceri in conformitate cu OUG 43/2019.

Actualizare formulare referitoare la tranzactiile cu nerezidentii

In data de 26 aprilie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a actualizat sectiunea declaratii electronice cu urmatoarele tipuri de formulare, specifice tranzactiilor cu nerezidenti:

 • Z01 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice rezidente in Romania, conform Ordin 499/ 15.04.2021;
 • Z03 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania, conform Ordin 499/ 15.04.2021;
 • Z05 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta, conform Ordin 499/ 15.04.2021 – publicat in data de 26.04.2021;
 • Z07 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, conform Ordin 499/ 15.04.2021 ;
 • Z09 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine,conform Ordin 499/ 15.04.2021 ;
 • Z11 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente,conform Ordin 499/ 15.04.2021 ;
 • Z13 – Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfasurarii activitatii in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine,conform Ordin 499/ 15.04.2021.

Reamintim faptul ca prin Ordinul MF nr.499/2021 s-a renuntat la transmiterea cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidenta si a celor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului platit in Romania de nerezidenti prin «Spatiului Privat Virtual».

Prin urmare s-au creat aplicatii informatice de catre Centrul National de Informatii Financiare.

De asemenea, noul act normativ are in vedere completarea cadrului legal cu prevederea potrivit careia organul fiscal central competent roman poate atesta veniturile obtinute din Romania de persoanele rezidente pe machetele certificatelor de rezidenta fiscala elaborate de autoritatile fiscale competente ale statelor cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri. In plus, prin Ordinul nr.499/2021 s-a actualizat denumirea Directiei generale de legislatie fiscala si reglementari vamale si contabile care duce la indeplinire prevederile ordinului privind modificarea si completarea OMFP nr.583/2016.

”Înștiințare pentru discuția finală” în procedura de verificare a situației fiscale personale

ANAF propune modificarea și completarea OPANAF nr.2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, prin introducerea unui nou formular ”Înștiințare pentru discuția finală” a persoanei verificate, în vederea respectării prevederilor art.145 alin.(3) și (4) din Legea nr.207 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul de a-i acorda persoanei verificate, posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, precum și precizarea de noi reguli cu privire la îndeplinirea audierii.

Sistemul OSS (One Stop Shop)

Începând cu data de 1 iulie 2021, sistemul OSS (One Stop Shop), supus regimului special de TVA, în conformitate cu prevederile Directivei TVA nr.112/2006 referitoare la implementarea ”pachetului TVA privind comerțul electronic” va deveni operațional, facilitând companiilor declararea electronică și plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii B2C (Business-to-Consumer).

Astfel, conform comunicatului ANAF, începând cu 1 aprilie 2021, portalul oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistem, opțional, oferind posibilitatea companiilor care optează pentru acest sistem, să nu se mai înregistreze și să declare tva în fiecare din statele membre UE în care datorează tva, și să beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligații prin intermediul Statului Membru de Identificare.

În scurt timp, ghidul elaborat în acest sens și publicat pe site-ul Comisiei Fiscale în limba engleză, va fi disponibil și în limba română.

Valoarea tichetelor de masă/ tichetelor de creșă pentru perioada aprilie- septembrie 2021

Valoarea nominală a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021 a fost înghețată iar valoarea sumei lunare indexate care se sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului curent a crescut cu 10 lei. Aceste prevederi au fost stabilite prin Ordinul nr. 449/257/2021 și nr.450/258/2021 ale Ministerului Finanțelor și ministrului Muncii și Protecției Sociale, publicate în Monitorul Oficial nr.428 din 22 aprilie 2021.

În conformitate cu Ordinul nr.449/257/2021 al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit art.33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 480 lei. Valoarea nominală stabilită pentru semestrul I al anului 2021, se va aplica și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.

În conformitate cu Ordinul nr.450/258/2021 al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art.33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei. Valoarea nominală stabilită pentru semestrul I al anului 2021, se va aplica și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.

Concediul si indemnizatia de acomodare – modificari importante

Legea nr.268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.s) si cc) din OUG nr.11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1140 din data de 26 noiembrie 2020.

Precizam ca prin acest document au fost aduse o serie de modificari si completari reglementarilor privind concediul si indemnizatia de acomodare, prevederi ce au intrat in vigoare la 120 de zile de la publicarea Legii nr.268/2020 in Monitorul Oficial, respectiv din data de 26 martie 2021.

Astfel, reglementarile privind concediul si indemnizatia de acomodare din Legea 273/2004, modificata si completata prin Legea nr.268/2020, prevad urmatoarele aspecte importante:

Adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, din activitati independente, drepturi de autor ori activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.

Precizam ca in vechile reglementari nu erau mentionate, in cadrul veniturilor incluse in baza de calcul a indemnizatiei de acomodare, si drepturile de autor.

Cuantumul indemnizatiei lunare, conform noilor dispozitii, este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei.

Cuantumul indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

In conditiile in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie de acomodare adopta unul sau mai multi copii, intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, daca din calculul indemnizatiei rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru concediul de acomodare mai mic decat cuantumul indemnizatiei cuvenite anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru concediul de acomodare primita pentru copilul adoptat anterior.

Concediul si indemnizatia de acomodare se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.

Drepturile mentionate se stabilesc si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

Persoanele indreptatite carora li s-au stabilit drepturile privind concediul si indemnizatia de acomodare nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate in baza art.2 si 7 din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Este important de mentionat faptul ca, in perioada in care beneficiaza de indemnizatia de acomodare, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale este cel care asigura fondurile necesare platii indemnizatiei de acomodare, a cheltuielilor administrative, precum si a celor de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat.

Astfel, cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la Agentia Pentru Plati si Inspectie Sociala Judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.

Calculul si plata indemnizatiei se fac de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, si se achita, in functie de optiunea persoanei indreptatite, in cont bancar sau la domiciliul acesteia

Subliniem ca procedura de plata a indemnizatiei care se acorda pe perioada concediului de acomodare se aproba prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.268/2020.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:

 1. la expirarea concediului de acomodare;
 2. la cererea persoanei indreptatite;
 3. copilul a implinit 18 ani;
 4. a survenit decesul copilului;
 5. persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;
 6. a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei;
 7. persoana indreptatita isi reia activitatea inainte de expirarea concediului de acomodare.

Pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita se poate afla in una dintre urmatoarele situatii care nu afecteaza plata indemnizatiei:

 1. a) realizeaza venituri in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;
 2. b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;
 3. c) realizeaza, pe perioada concediului de acomodare, venituri supuse impozitului prin desfasurarea efectiva a unei activitati, alta decat cea suspendata ca urmare a intrarii in concediul de acomodare, al caror nivel nu depaseste nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile lit. c), aceasta are obligatia de a comunica acest fapt, in scris, agentiei pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii.

Comunicarea va contine obligatoriu data inceperii activitatii, tipul activitatii si denumirea angajatorului, dupa caz.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
 2. b) a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Suspendarea prevazuta anterior inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.(3) Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.

Asupra drepturilor prevazute la art.50 alin.(1) – indemnizatia de acomodare – nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.

Perioada concediului de acomodare constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada concediului de acomodare constituie perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

Perioada concediului de acomodare constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta cu respectarea prevederilor Legii nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.

Nerespectarea de catre angajator a drepturilor mentionate anterior constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Baza legala:

 • Legea 273/2004 privind procedura adoptiei*) – Republicare;
 • Legea 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

Lucrari constructii la bun imobil din Germania – tratament TVA

Situatie: O societate comerciala ABC SRL, cu sediul in Romania si platitoare de TVA presteaza servicii in constructii la bunuri imobile in Germania pentru societati platitoare de tva din Germania.

Care este tratamentul declarativ referitor la TVA?

Dar in cazul in care serviciile sunt prestate unei persoane fizice rezidenta in Germania?

Solutie:

Conform art.278 alin.(4) din Codul fiscal, prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

a)locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;

Potrivit pct.16, alin.(1) din Normele Metodologice, prin exceptie de la regulile generale prevazute la art.278 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, respectiv persoana impozabila sau persoana neimpozabila, locul prestarii serviciilor prevazute la art.278 alin.(4) din Codul fiscal se stabileste in functie de regulile prevazute la alin.(4) al art.278 din Codul fiscal.

Avand in vedere aceste dispozitii, serviciile efectuate asupra bunurilor imobile din Germania  nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art.325 din Codul fiscal (D390), indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.

Valoarea facturii emise, evidentiate in jurnalul pentru cumparari se raporteaza doar prin decontul de TVA cod 300 la randul 3 alocat pentru “Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE)”, fara preluare la randul 3.1.

Astfel, operatiunea nu reprezinta pentru societatea din Romania o prestare intracomunitara de servicii, motiv pentru care valoarea facturii emise nu se raporteaza de catre persoana impozabila din Romania prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES.

Asadar, indiferent de calitatea beneficiarului, impozabila sau neimpozabila (persoana fizica) operatiunile nu sunt impozabile in Romania, fiind impozabile in Germania, unde este situat bunul imobil.

Este important de mentionat faptul ca, in cazul in care servicile se efectueaza pentru persoane fizice, prestatorul din Romania trebuie sa verifice daca nu este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania pentru serviciile prestate prin intermediul unui sediu fix, similar prevederilor art.316 alin.(2) lit.c) pct.2 aplicabile in Romania si sa factureze cu TVA din Germania.

Potrivit acestor prevederi, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, astfel:

(…) c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) si c) care implica:

(…) 2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);”

Conform prevederilor art. 266 alin. (2) lit. b) se considera ca o persoana juridica este stabilita printr-un sediu fix daca are suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua prestari de servicii impozabile.

Asadar, daca societatea dispune de suficiente resurse tehnice si umane pe teritoriul Germaniei, aceasta ar trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

Modificari privind operatiunile si societatile de leasing

Legea 83 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing a fost publicata in Monitorul oficial nr.401 din 16 aprilie 2021, cu aplicabilitate din 19 aprilie 2021.

Conform OG 51/1997, contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing, pot reprezinta titluri executorii.

Modificarile aduse de noua lege constau in faptul ca dispozitiile de mai sus nu se aplica in situatia in care locatarul/utilizatorul este consumator, prin consumator intelegandu-se orice persoana fizica sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar intr-un contract de leasing, si care actioneaza in scopuri in afara activitatii sale comerciale.

Calitatea de consumator care actioneaza in scopuri personale sau familiale se prezuma si se analizeaza in raport cu contractul care intra sub incidenta ordonantei, si nu cu intreaga activitate a debitorului.

In plus, noua lege prelungeste perioada de gratie cu inca o luna in cazul celor care au achizitionat un bun prin leasing si nu reusesc sa achite la timp ratele.

Vechea prevedere:“In cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing” prevedea Ordonanta Guvernului nr.51/1997

Noua prevedere: “In cazul in care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acopera rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing”.

Odata cu publicarea Legii nr.83/2021, sunt aduse modificari importante in procedura de reziliere a contractului in cazul in care locatarul/utilizatorul nu acopera rata de leasing, astfel:

In situatia in care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acopera rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.

In cazul in care locatarul/utilizatorul restituie bunul in termenul prevazut in contract, eventualele despagubiri nu pot cuprinde decat diferenta intre totalul sumelor datorate conform contractului, diminuata cu valoarea obtinuta prin valorificare, exclusiv TVA, sau, dupa caz, cu valoarea stabilita printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii.

Astfel, sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asigurare obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzi de circulatie si amenzi pentru neplata rovinietei, precum si taxe/impozite aferente bunului.

In situatiile in care bunul a fost restituit in termenul prevazut in contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un tert cumparator propus de acesta in termen de 5 zile de la indeplinirea obligatiei de predare beneficiaza de dreptul prioritar la cumpararea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predarii, timp in care poate fi emisa acceptarea ferma si irevocabila de cumparare la un pret cel putin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, iar locatarul/utilizatorul consumator are obligatia de a credita contul finantatorului cu diferenta necesara pana la concurenta sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduala la care se adauga TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care acceptarea de cumparare emisa de tertul cumparator propus este inferioara cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligatia de a credita contul finantatorului, cu diferenta necesara pana la concurenta sumelor datorate conform contractului, cel mai tarziu la data incasarii de catre locator/finantator a pretului de vanzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus.

Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data incasarii integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioara datei de expirare a dreptului prioritar.

In cazul in care locatarul/utilizatorul consumator sau tertul cumparator propus nu respecta prevederile amintite mai sus, locatorul/finantatorul poate dispune in mod liber de bun, iar locatarul/ utilizatorul este obligat sa plateasca locatorului/finantatorului sumele stabilite mai sus (sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asigurare obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzi de circulatie si amenzi pentru neplata rovinietei, precum si taxe/impozite aferente bunului).

In cazul in care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul in termenul prevazut de contract, acesta va achita locatorului/ finantatorului, pe langa sumele datorate conform contractului de leasing, si cheltuielile pentru recuperarea bunului.

Baza legala:

 • Legea 83/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
 • OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing – Republicare.