Archives

Clarificări privind acordarea tichetelor cadou salariaților

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscale și a Legii contabilității nr.82/1991, a fost clarificat regimul fiscal aplicat tichetelor cadou acordate persoanelor fizice care obțin venituri de natură salarială, cu alte ocazii decât Paște, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, în sensul că acestea nu vor mai fi scutite de contribuții, așa cum permitea până acum art.142 lit.(b), respectiv:

Cadourile în bani și în natură oferite de angajatori angajaților, cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile în bani și în natură oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.

Astfel, a fost modificat art.142 lit.(b)

În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuției în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 150 lei:

       (i)  cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Achizitie intracomunitara sau import (speta)

Situatie:

O societate din Romania, ABC SRL, neplatitoare de TVA, achizitioneaza bunuri din Marea Britanie in luna ianuarie 2021. Precizam ca bunurile sunt livrate din Germania in Romania. Codul fiscal este de Marea Britanie.

Care este tratamentul fiscal al operatiunii? Este considerata import sau achizitie intracomunitara? Care sunt obligatiile declarative?

Solutie: In analiza acestei spete, nu conteaza faptul ca furnizorul este din Marea Britanie, stat care este acum in afara UE, ci statutul bunurilor.

Astfel, in conditiile in care bunurile sunt deja in libera circulatie pe teritoriul UE, achizitia bunurilor transportate din Germania in Romania reprezinta o achizitie intracomunitara de bunuri, cu locul achizitiei in Romania, locul unde se gasesc bunurile la momentul incheierii transportului, potrivit art.273 alin.(1) si art.276 alin.(1) din Codul fiscal.

In conditiile in care societatea din Romania nu este inregistrata in scopuri de TVA si valoarea achizitiei intracomunitare de bunuri este sub plafonul de 10.000 euro, achizitia nu este considerata impozabila in Romania, potrivit art.268 alin.(4) lit. a-b din Codul fiscal.

In situatia in care achizitia bunurilor depaseste plafonul de 10.000 euro, societatea din Romania, in calitate de beneficiar/cumparator este obligata sa solicite inregistrarea speciala in scopuri de TVA inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare conform art.317 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, prin formularul 091 „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii”.

Subliniem faptul ca societatea din Romania nu va putea plati TVA aferenta achizitiei intracomunitare a bunurilor respective in regim de taxare inversa (art.326 alin.2) din Codul fiscal, prin evidentierea TVA datorata in decontul de taxa, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, deoarece nu este inregistrata normal in scop de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal si nu depune decontul obisnuit de TVA.

Prin urmare, ABC SRL va datora TVA in calitate de persoana obligata la plata taxei conform art.308 alin.(1) coroborat cu art.326 alin.(1) din Codul fiscal.

Precizam ca obligatia de plata a TVA va fi evidentiata in formularul 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” prevazut de art.324 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.

Potrivit art.325 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal, achizitia intracomunitara de bunuri va fi declarata in formularul 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” (tip operatiune – simbol A).

In aceasta situatie se va tine cont de nota 1 la Instructiunile de completare a formularului D390 VIES conform careia pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA (codul din Marea Britanie nu mai e valabil in UE), dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al UE (Germania in acest caz), achizitia se declara in declaratia recapitulativa astfel:

 • Coloana „Tara“ – codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara.
 • Coloana „Cod operator intracomunitar“ – nu se va inscrie nimic.
 • Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar“ – se va inscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a emis factura.

Daca bunurile nu sunt in libera circulatie pe teritoriul UE, ele trebuie importate din Marea Britanie in Uniunea Europeana.

Formalitatile de import le va face societatea cumparatoare din Romania, fie in Germania, fie in Romania, care va achita TVA pentru importul bunurilor conform declaratiei vamale de import.

In acest caz, societatea nefiind inregistrata in scopuri de TVA in Romania, nu are nicio obligatie declarativa.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

Noi reguli pentru inregistrarea in scop de TVA

Ordinul ANAF nr.239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.182 din data de 23 februarie 2021.

Astfel, incepand cu 23.02.2021 se aplica noi reguli pentru inregistrarea in scop de TVA conform art.316 alin.(1) lit.a), b) si c), potrivit Ordinului 239 din 23.02.2021.

Reamintim faptul ca art.316 din Codul fiscal face referire la inregistrarea in scop de TVA:

 1. inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de 300.000 lei sau daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara acestui plafon dar opteaza pentru aplicarea regimului norma de taxa;
 2. daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de 300.000 lei, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
 3. daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de 300.000 lei dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Inregistrarea conform lit.a) se considera valabila incepand cu data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

Inregistrarea conform lit.b) si c) se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea.

Documente necesare:

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art.316 alin (1) lit.a) din Codul fiscal (depasire plafon/optiune), depune la organul fiscal competent, dupa caz:

 1. cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului. In aceasta situatie, cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului;
 2. declaratia de inregistrare fiscala, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului. In aceasta situatie, declaratia de inregistrare fiscala se depune cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se face prin completarea rubricii “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea “Taxa pe valoarea adaugata” din declaratie.

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art.316 alin.(1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea “Taxa pe valoarea adaugata”.

Cererea/Declaratia prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.

Dupa primirea cererii/declaratiei, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere/declaratie si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora.

Compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrise data inregistrarii si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit.

In situatia persoanelor impozabile care au depus cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), verificarea informatiilor din cerere se realizeaza dupa primirea informatiilor privind inregistrarea in registrul comertului.

Dispozitii speciale pentru inregistrarea conform lit. b) sau c):

 • In cazul firmelor inactive fiscal:

Dupa emiterea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA , compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila este declarata ca inactiv fiscal, prin decizie emisa de organul fiscal competent, potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala.

Dispozitiile cap. III sectiunea 1 „Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala“ din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

In conditiile in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA este declarata ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste “Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA”.

Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

 • In situatia in care firma nu este inactiva dar se incadreaza la alte conditii de anulare – cea prevazuta la art.316 alin.(11) lit.c), adica daca asociatii/ administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente

In situatia in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA nu este declarata inactiv fiscal compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in situatiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.

Dispozitiile cap. III sectiunea a 3-a „Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal“ din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

In conditiile in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau asociatii/administratorii persoanei impozabile au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.4 alin.(4) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr.327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, compartimentul de specialitate intocmeste „Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA”.

Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

Comunicarea certificatului de inregistrare in scop de TVA:

In conditiile in care inregistrarea are loc conform lit.a), Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA se comunicat conform art 47 din Codul de procedura, dar nu inainte de data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului.

Daca inregistrarea are loc conform lit. b) sau c) comunicarea se realizeaza potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, persoanei impozabile, dupa caz, astfel :

 1. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA – daca persoana impozabila solicitanta nu indeplineste niciuna din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;
 2. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA impreuna cu Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA – daca persoana impozabila indeplineste una din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

Acest art. 47 din Codul de procedura fiscala prevede urmatoarele modalitati de comunicare a actului administrativ fiscal:

Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/ platitorului caruia ii este destinat. In situatia contribuabilului/ platitorului fara domiciliu fiscal in Romania, care si-a desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.

Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat fie prin posta, fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/ platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia , fie prin remitere la sediul organului fiscal, iar actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta .

Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabilului/ platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Inregistrarea in registrul persoanelor impozabile

Dupa comunicarea Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza, de indata, in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si inscrie persoana impozabila in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

In cazul persoanelor impozabile carora li s-a comunicat si decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate inscrie persoana impozabila si in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulata.

Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

Angajatorii pot depune noul Formular 112

Potrivit ultimelor modificari legislative, incepand cu luna de raportare ianaurie 2021 (cu termen de depunere pana in 25.02.2021), angajatorii trebuie sa foloseasca o noua versiune a Formularului 112, necesar in principal la declararea taxelor salariale. Concret, in Monitorul Oficial (Partea I) nr.174/19.02.2021, a aparut Ordinul comun 203/207/188/2021 al ministerelor Finantelor, Muncii si Sanatatii.

Astfel, Formularul 112 a fost adaptat la noutatile legislative recente, iar in data de 20 februarie 2021 a aparut si PDF-ul inteligent (versiunea electronica) ce poate fi depusa deja de angajatori, termenul-limita fiind saptamana aceasta, 25 februarie 2021.

Mentionam ca in loc sa faca modificari punctuale la vechiul formular, autoritatile au optat pentru un ordin care sa inlocuiasca cu totul declaratia 112 si instructiunile sale.

 Versiunea electronica actualizata a declaratiei 112 poate fi accesata la urmatorul link:

 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D112_XML_2021_0121_200221.pdf

Modificarea PDF inteligent pentru declaratia 390

Pe website-ul oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D390 – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare  – conform OPANAF nr.705/11.03.2020 – incepand cu perioada de raportare 02/2020.

Formularul inteligent a ajuns la versiunea D390_A1.0.11 din 15 februarie 2021, iar ultima modificare se refera la o corectie impusa de Adobe pentru functia “import”.

 

Aplicarea unitara a prevederilor privind acordarea zilelor libere pentru parinti

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) informeaza ca o serie de amendamente transmise de institutie, pentru a modifica si completa OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost adoptate de Comisia de specialitate a Parlamentului.

„Am remarcat ca reglementarile referitoare la acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice se aplicau neunitar in cazul familiilor monoparentale, respectiv ca unii angajatori acordau zile libere sau majorare salariala, iar altii nu. Pentru a indrepta aceste situatii, am transmis o serie de amendamente care au fost adoptate. De asemenea, angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajati din penitenciare si personal din unitatile sanitare publice vor putea opta pentru zile libere sau pentru majorarea salariala de 75% din salariul de baza”, a declarat ministrul de resort.

Prin urmare, pentru reglementarea unitara a situatiei familiilor monoparentale, s-a stabilit ca parintele care solicita zile libere sau majorarea salariala nu mai are nevoie de declaratia celuilalt parinte, daca acesta exista/este declarat. In situatiile in care aceste drepturi s-au acordat, sumele platite nu constituie debite si nu se recupereaza.

O alta schimbare vizeaza angajatii din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice, care vor putea  sa solicite fie acordarea zilelor libere platite, fie majorarea salariala de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare.

„Avand in vedere modificarile propuse de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii pentru desfasurarea cursurilor, reglementarea a fost adaptata astfel incat numarul zilelor libere care se acorda sau numarul de zile aferente majorarii salariale se va stabili in functie de perioada prevazuta de  hotararea Comitetului Judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, ori de decizia conducerii unitatilor/institutiilor de invatamant in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice se stabileste ca urmare a aparitiei cazurilor de imbolnavire in unitatea de invatamant/de educatie timpurie anteprescolara. Daca limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor este stabilita prin decizia conducerii unitatilor sau institutiilor de invatamant, aceasta trebuie comunicata parintilor in maximum 24 ore de la emitere, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, pentru ca parintii sa o poata depune, in copie, la angajator, in vederea solicitarii zilelor libere sau a majorarii salariale”, potrivit comunicatului de presa al MMPS.

Sponsorizare realizata de microintreprindere

Situatie: O societate ABC SRL, platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor, a achizitionat, in trimestrul IV din 2020, calculatoare cu taxare inversa, in valoare de 100.000 lei. Tot in trimestrul IV, societatea acorda aceste calculatoare ca sponsorizare unei asociatii neplatitoare de TVA.

Precizam ca impozitul pe venit micro calculat pentru trimestrul IV este 20.000 lei, iar cifra de afaceri la nivelul anului 2020 a fost de 3.500.000 lei (CA la trimestrul IV = 1.000.000 lei).

Care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al deducerii sponsorizarii din impozitul pe micro?

Solutie:

Potrivit art.1 alin.(5) din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Conform instructiunilor de aplicare a Legii 32/1994 privind sponsorizarea, sponsorizarea se realizeaza numai pe baza de contract incheiat intre sponsor si beneficiar, in care se vor consemna suma sponsorizarii, precum si durata efectuarii acesteia.

Se precizeaza faptul ca bunurile materiale care fac obiectul sponsorizarii sunt evaluate prin contractul de sponsorizare astfel:

 • la pretul de vanzare al sponsorului, exclusiv TVA, in cazul in care bunurile sunt produse de catre acesta;
 • la pretul de cumparare de pe piata, exclusiv TVA, in cazul in care bunurile sunt achizitionate in scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitantei fiscale de cumparare;
 • la valoarea in vama pentru bunurile materiale primite din strainatate cu titlu de sponsorizare, stabilita conform prevederilor legale.

Sponsorizarea in bani si/sau in bunuri materiale se va consemna in evidenta contabila a sponsorului si a beneficiarului sponsorizarii, daca prin lege acestia au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii, pe baza documentelor care atesta efectuarea platii sau predarea, respectiv primirea, bunurilor materiale.

Conform art.56 din Codul Fiscal, microintreprinderea care efectueaza o sponsorizare, in conditiile Legii 32/1994 pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitate de cult inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art.25 alin.(4^1) Cod fiscal, scade suma aferenta din impozitul microintreprinderii pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul in care a inregistrat cheltuiala cu sponsorizarea.

Suma care nu este scazuta din impozitul pe venitul microintrepriderii datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 7 ani consecutivi.

Scaderea sumei din impozitul pe venitul microintreprinderii datorat, pe parcursul celor 28 trimestre consecutive, se efectueaza in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe venitul microintreprinderii.

In situatia descrisa mai sus, impozit calculat trim.IV.2020 = 20.000 lei

Valoarea sponsorizarii care poate fi dedusa din impozitul pe venitul microintreprinderii in tr.IV 2020:

20.000 lei x 20% = 4000 lei

Impozit datorat trim. IV 2020 = 16.000 lei.

Inregistrarea  impozitului pe venitul microintreprinderii in tr.IV 2020 datorat de microintreprindere:

698 = 4418   16.000 lei

Sponsorizarea de reportat incepand cu trim.I 2021:

100.000 lei = sponsorizare acordata

4000 lei = sponsorizare dedusa

196.000 lei = sponsorizare ramasa de reportat in trim.I 2021.

Referitor la TVA, platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul, in cadrul actiunilor de sponsorizare, la deducerea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate si care fac, potrivit art.1 din legea 32/1994, obiectul contractelor de sponsorizare, cu respectarea nivelului si destinatiilor prevazute de lege.

Daca bunurile sunt achizitionate de societate in scopul sponsorizarii, evaluarea se face la pretul de cumparare de pe piata exclusiv TVA.

Mentionam ca in situatia in care sponsorizarea se face in bunuri, se intocmeste avizul de insotire a marfii cu mentionea: “Sponsorizare conform contract nr. din data….“/”Nu se factureaza”.

Potrivit prevederilor din Codul fiscal, termenul livrare catre sine este prezentat la art.266 Semnificatia unor termeni si expresii, pct.18 astfel: livrare catre sine are intelesul prevazut la art. 270 alin. (4):

(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

 1. a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
 2. b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitia altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

In ceea ce priveste TVA pentru depasirea de sponsorizare, se aplica prevederile art. 270, alin. (8) din Codul fiscal si punctului 7 din Normele sale de aplicare:

Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin.(1) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

Conform NM, pct.7, (12), in sensul art.270 alin.(8) lit.c) din Codul fiscal, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum si din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 275 si 278 din Codul fiscal. Incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic.

Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile si actiunile de mecenat, acordate in numerar, si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv.

Astfel, in situatia expusa, considerand ca cifra de afaceri (CA) raportata prin decontul de TVA, este de 3.500.000 lei, 3 la mie reprezinta 10.500 lei, deci depasirea este de 100.000 – 10.500 =

89.500 lei, iar TVA aferent este 17.005 lei. Colectarea TVA se trece intr-o autofactura si se se inregistreaza:

635 = 4427 sau 6584=4427.

La pct.92 alin. (3)-(5) din Normele metodologice , se prevede ca autofactura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

 • numarul facturii, care este un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, ce identifica in mod unic o factura;
 • data emiterii;
 • numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile, la rubrica Furnizor;
 • la rubrica Cumparator, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau, dupa caz, ale beneficiarului;
 • denumirea si descrierea bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;
 • valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
 • cota de taxa aplicabila;
 • valoarea taxei colectate.

Informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 323 din Codul fiscal, ca taxa colectata.

Conform alin.(5), in cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 7 alin. (12) pentru operatiunile prevazute la art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin.(2) numai in scopuri de TVA. Autofactura va cuprinde la rubrica Cumparator informatiile de la alin.(3) lit.c), iar in cazul bunurilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, in loc de denumirea si descrierea bunurilor livrate se poate mentiona, dupa caz: depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.”

Colectarea TVA la depasirea cheltuielilor de sponsorizare nu va da dreptul de deducere la o parte din TVA dedus la achizitie, prin taxare inversa.

Reamintim faptul ca taxarea inversa prevazuta in Codul fiscal reprezinta o modalitate de simplificare a platii taxei. Prin aceasta nu se efectueaza nicio plata de TVA intre furnizor si beneficiar, acesta din urma datorand, pentru operatiunile efectuate, taxa aferenta intrarilor si avand posibilitatea sa deduca respectiva taxa. Altfel spus, colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.

Raportul de progres pus la dispoziție de MEAT

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță punerea la dispoziția beneficiarilor măsurilor 1 “Microgranturi” și 2 “Granturi pentru capital de lucru”, a aplicației informatice utilizată pentru încărcarea raportului de progres și a documentelor aferente, conform prevederilor procedurilor de implementare în vigoare pentru cele două măsuri de sprijin. Aceasta este disponibilă în modulul Implementare- Raportarea cheltuielilor.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de

COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.

Ajustarea creanțelor neîncasate de la persoanele fizice

Printre modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr.296/2020, se numără și completarea articolului nr.287 cu litera (f). Astfel este permisă reducerea bazei de impozitare din perspectiva ajustării taxei pe valoarea adăugată în cazul în care contravaloarea totală sau parțială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părți, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepția situației în care furnizorul/prestatorul și beneficiarul sunt părți afiliate în sensul definit de prevederile Codului fiscal. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit termenul de plată stabilit de părți, ori în lipsa acestuia, a anului următor celui în care s-a emis factura, și este permisă numai în cazul în care se face dovada că s-au luat măsuri comerciale pentru recuperarea creanțelor de până la 1.000 lei, inclusiv, respectiv că au fost întreprinse proceduri judiciare pentru recuperarea creanțelor mai mari de 1.000 lei.

Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanțelor respective, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate. Ajustarea efectuată se anulează, în cazul creanțelor mai mari de 1.000 de lei, dacă furnizorul/prestatorul renunță la procedurile judiciare întreprinse până la emiterea unei hotărâri definitive.

Modificarea Legii contabilității nr.82/1991

Ministerul de Finanțe intenționează armonizarea reglementărilor contabile cu modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr.296/2020, în sensul cuprinderii în sfera prevederilor legii contabilității a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, prin menționarea expresă a acestor categorii de entități în aria de aplicabilitate a Legii contabilității nr.82/1991, așa cum rezultă din proiectul supus consultării publice pe site la rubrica Transparență decizională.